Energieffektiv.com

Pressmeddelanden om annullering av elcertifikat publiceras i april

Den 1a april annulleras elcertifikat utifrån det som kvotpliktiga aktörer har deklarerat under våren. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten kommer att redovisa resultaten av annulleringen i två pressmeddelanden, ett den 1a april och ett den 11e april.

Källa: Energimyndigheten.se

2014/03/24

Senaste nyheter