Energieffektiv.com

Så funkar det

1. Solen

En timme av solens strålning som träffar jorden innehåller lika mycket energi som hela världen förbrukar under ett år.

2. Solpanelen

När solens strålar träffar panelytan startar en reaktion i cellernaoch en likström genereras. Panelerna genererar ström så länge solen lyser.

3. Växelriktare

Med hjälp av en växelriktare omvandlas likströmmen från panelerna till växelström vilket är det du använder i hemmet.

4. Elmätare

Den standardiserade elmätaren kan bara mäta den el du förbrukar, men det finns elmätare som även kan mäta den el du producerar. När du installerar solceller hemma måste du byta ut din elmätare, detta görs kostnadsfritt av din elnätsägare.

5. DC-brytare

En likströmsbrytare används för att riskfritt kunna utföra service på exempelvis växelriktaren. Placeras av säkerhetsskäl så nära panelerna som möjligtför att snabbt kunna bryta strömmen.

6. DC-kapsling

Det är i DC-kapslingen som modulerna sammankopplas. Den innehåller överspänningsskydd och säkringar. Kapslingen ska placeras mellan växelriktaren och solpanelerna, gärna så nära panelerna som möjligt för att stoppa överspänningar vid t.ex. åska.