Energieffektiv.com

Att effektivisera är viktigt i samband med renoveringar

– EEF anser att ett energieffektiviseringsstöd i sig, oavsett storlek, ökar viljan att effektivisera. Det är viktigt att samhället visar att detta är en viktig fråga för framtiden. Vi är av uppfattningen att mer stöd, inte bara i form av pengar, behövs för att inte missa det tillfälle att energieffektivisera som finns nu när renoveringsfönstret är öppet. Samordning med andra styrmedel och ett smart angreppssätt kan också ge stor effekt.

Synpunkterna från EEF (pdf) fördes fram av Lotta Bångens, vd i EEF, när Näringsdepartementet den 26 maj inbjöd till en hearing om  stöd för renovering och energieffektivisering i socioekonomiskt svaga bostadsområden.  Stödet är tänkt att gå till fastighetsägare och hyresgäster för åtgärder som höjer byggnadens energiprestanda och renovering.

Stödet bör sättas i ett sammanhang med övriga styrmedeloch aktiviteter inom området, t ex Energimyndighetens arbete inom Bebo, Upphandlingsmyndighetens kriterier och det förslag på ett ”Renoveringscentrum” som finns. Ett Renoveringscentrum bör skyndsamt installeras för att bistå de som söker stöd och ska genomföra åtgärder, anser EEF.

Det är även viktigt att stödet kopplar till BBR.Där finns idag så kallade ”ändringsregler” som kräver energieffektivisering vid ändringar. Vi bedömer lagen som svårtolkad – när ska den tillämpas, vad gäller vid tillämpning? En annan viktig aspekt i sammanhanget är att lagen inte följs idag och att det i princip inte finns någon tillsyn. Stöd kan ju inte utgå för att uppfylla lagen och därför är det viktigt att lagen preciseras.

Syftet med stödet kan, förutom att bidra till energieffektivisering i Sverige, vara att driva fram bättre teknik och/eller lägre priser för viss teknik eller vissa system. Detta tillfälle bör inte missas. Ett Renoveringscentrum skulle kunna samla planerade åtgärder för att hitta möjligheter till nya upphandlingar. Det är extra viktigt för de åtgärder som idag har sämre lönsamhet (FTX-ventilation, isolering av fasad), skriver EEF vidare.

 

Inlägget Att effektivisera är viktigt i samband med renoveringar dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

2016-05-27