Energieffektiv.com

Effektiva transporter ger energivinster

Många kommuner arbetar med att minska sin påverkan på miljön och inom transportområdet finns det stora energivinster att göra. Genom utbildning och nytänkande kan transportintensiva verksamheter spara både tid och pengar – samtidigt som de gör en insats för miljön. Smartare resor inom hemtjänsten, samordning av varutransporter och förändrade resvanor för kommunanställda är alla exempel på lyckade insatser inom transportområdet.

Källa: Energimyndigheten.se

2015-09-28