Energieffektiv.com

Gemensam nationell strategi för hållbar vattenkraft

I dag presenterar Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten en gemensam strategi för svensk vattenkraft. Genom att följa strategin kan Sverige nå miljömål inom både förnybar energi, klimat och biologisk mångfald. Samtidigt.

Källa: Energimyndigheten.se

2014-06-30