Energieffektiv.com

Inbjudan till seminarium om framtida elsnåla motorsystem

Av världens totala elanvändning används mer än 40 procent för att driva elmotorer. EU har tittat närmare på en ännu större besparingspotential och fokuserar på var elmotorn arbetar någonstans.

Källa: Energimyndigheten.se

2013-10-25