Energieffektiv.com

Medel för att integrera energiaspekter i fysisk planering

Energimyndigheten utlyser medel för projekt inom energi- och transportområdet kopplat till fysisk planering i syfte att åstadkomma en effektivare energianvändning och öka andelen förnybar energi.

Källa: Svensk Solenergi

2016-02-23