Energieffektiv.com

Ny reglering av elnätsföretag

Energimarknadsinspektionen föreslår ett nytt regelverk för elnätsföretagen. Det nya regelverket ska ge regering och riksdag bättre kontroll över elnätsavgifterna. Elnätsföretagen har naturliga monopol på sina elnätsområden och därför behövs en stark reglering som både tillgodoser företagens behov och tryggar att kunderna inte får betala oskäliga priser.

Källa: Energinyheter.se

2014-03-31