Energieffektiv.com

Rabbalshede Kraft har beviljats miljötillstånd

Vindpark Årjäng Nordväst II i Årjängs kommun har beviljats miljötillstånd. Vindparken omfattar upp till åtta vindkraftverk motsvarande en effekt om cirka 28 megawatt och upp till 200 meter i totalhöjd.

Källa: Energinyheter.se

2014-07-30