Energieffektiv.com

Strängnäs tänker och bygger långsiktigt

I Strängnäs kommun byggs just nu den nya stadsdelen Norra Finninge. Trots att den nya stadsdelen ligger lite avsides, ska den bli en naturlig del av staden. I länken mellan det nya och det gamla prioriteras gång- och cykeltrafiken samt kollektiva färdmedel. I processen har både politiker och medborgare varit delaktiga.

Källa: Energimyndigheten.se

2015-09-29