Energieffektiv.com

Svensk Vindenergis vd slutar

Regeringen har utsett Svensk Vindenergis vd Annika Helker Lundström, till nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Uppdraget är på heltid med start den 1 januari 2015. Den nationella miljömålssamordnarens uppgift blir att stärka samverkan med näringslivet i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Källa: Energinyheter.se

2014-06-27