Energieffektiv.com

Utlysning: För informations-, utbildnings- och samverkansprojekt

Projektfinansieringen syftar till att främja aktiviteter och insatser som bidrar till tydliga och mätbara energieffektiviseringsvinster. Utlysningen riktar sig till regionala energikontor, Länsstyrelser, kommunalförbund och andra organisationer, men även näringsliv, offentlig sektor och högskolor. Projekten för denna utlysningsomgång ska pågå under 2014. Utlysningen stänger 15 september 2013.

Läs mer

Källa: Energimyndigheten.se

2013-06-19