Energieffektiv.com

Klmatdebattens försåtsminör

Leave a Comment

Inte oväntat yttrar sig Björn Lomborg först i kören av dem som vill kasta skuggor över klimatpanelens nya rapport. Vi närmare studium säger han ingenting men låter med glidningar och antydningar oss förstå att det finns de som vet bättre än den samlade vetenskapen. Undrar vem han tänker på? 

Glidningarna görs genom att säga att vi vet ganska väl vad IPCCs rapport innehåller: “tack vare omfattande läckor”. Rapporten har tillkommit bland annat genom att stora delar av materialet varit tillgängligt för granskning under lång tid så att man kunnat lämna synpunkter”. Genom att prata om läckor skapas bilden av hemlighetsmakeri. Fiffigt men fel.

Sedan fortsätter han med att påminna om korrekturfelet där år 2350 blev 2035. Utrett och förklarat för länge sedan, men gångbart om man vill få IPCC att se ut som mindre vetande. Förargligt men försåtligt.

Lomborgs påstående om IPCCs rapport att: ”…innebörden av vad de kommer att säga är lika intressant som det de inte kommer att berätta.” är logiskt sett halsbrytande men tjänar som grund för ett antal påståenden. Några säkert deriverade ur IPCCs rapport men med en innebörd som är mera dunkel:

* om havsnivån att det blir en ”.. hanterbar höjning med 40–62 cm vid århundradets slut.”

* om temperaturen att “den blygsamma globala uppvärmning världen nu upplever till största delen är positiv.” och “Den globala uppvärmningen blir ett betydande problem först mot århundradets slut när den orsakar en nettokostnad – en beräkningsmodell förutsäger att detta sker runt 2075.”

* om Europas kostnader för att bekämpa klimateffekterna: “Kostnaden, beräknad som ett genomsnitt av de främsta makroekonomiska modellerna, är 1600 miljarder kronor årligen”

Sådär mal det på. Skulle man önska något så vore det kanske att Lomborg själv läckte lite underlag så att hans utsagor kunde bedömas. Hans argumentation läcker som ett såll. Om det uppstår en nettokostnad först mot århundradets slut hur snabbt växer den sedan och varför skall vi sitta och vänta på att underskottet skall manifesteras?

Källa: Fourfact.se

När man bara har en hammare

Leave a Comment

Talesättet är att när man bara har en hammare så ser all problem ut som en spik. Men att behandla trallskruv med hammare är en dålig idé. Det går bättre med skruvdragare.

Denna bild ur det dagliga livet på 2000-talet jämfört med förra seklet kommer osökt när man läser KVAs senaste funderingar kring elproduktion. Om man är fostrad i en värld av stora kraftverk kan det vara svårt att se att energiförsörjningen kan arrangeras på annat sätt.

Men vad gör man då när energisektorns skruvdragare ännu inte finns i verktygslådan? Jo man uppfinner den. Man utvecklar de analysmetoder och affärsmodeller som behövs för energins trallskriuv (effektivisering och småskaligt och förnybart).

Detta har UNFCC funderat kring. Snart kommer kanske KVA också dit?

Källa: Fourfact.se

Après nous le déluge

Leave a Comment

“Efter oss syndafloden” sade Madame de Pompadour. Hon var klarsynt och ärlig får man medge. Men kan man säga detsamma om de som nu rustar för att förneka klimatproblemen? Förnekelse är ju varken det ena eller det andra. Däremot är de förmögna därför att de backas upp av människor som nog har samma syn som den gamla Mme Pompadour men inte riktigt törs stå för det.

Bevisen för att det är både klokt och LÖNSAMT är överväldigande, men svårigheterna skall inte underskattas, sägs i många rapporter nu senast denna från Imperial College i London (Halving global CO2 by 2050, technologies and COSTs):

Achieving energy efficiency is economically highly attractive, but at the same time very challenging, as it will require the encouragement of very high vehicle and building design standards, as well as the replacement of older, less efficient industrial plant technologies with those using best available techniques (BAT).

Källa: Fourfact.se

Årets energirådgivare 2013 utsedda!

Leave a Comment

EnergiRådgivarna har på sin årliga kongress 24-25 september på Elmia Fastighet i Jönköping utsett Västfastigheter och Mia Simm till Årets Energirådgivare med följande motiveringar: Västfastigheter Västfastigheter är Västra Götalandsregionens lokalförsörjare och fastighetsförvaltning och är en av västra Sveriges största fastighetsförvaltare. … Läs mer

Källa: Eef.se

Hektiska möten i “Jorden är platt”-sällskapet

Leave a Comment

I slutet av denna vecka kommer den första i en serie rapporter om klimatförändringarna. Sedan kommer de i ström under det kommande året. Det kommer emellertid också troligen att leda till en serie möten bland olika fraktioner av skeptiker. De som fortfarande undrar om inte jorden är platt. Sveriges radio har emellertid föregått dem genom att titta på några alternativa förklaringar till att klimatpåverkan är ett verk av oss människor och visar att – nej just det – det finns inga alternativ.

Om man får döma av utkasten så kommer delrapporten från arbetsgrupp 3 (WG III) i april 2014 att höra till de mest intressanta med kapitel 2 “Integrated Risk and Uncertainty Assessment of Climate Change Response Policies”. Där kommer man att ta upp frågor om hur rationella vi är i vårt beslutsfattande, i hög grad baserat på Kahnemans “Tänka snabbt och längsamt”, och hur detta kan ge bättre beslutsunderlag och bättre Policies.

Källa: Fourfact.se

Klimathotets verkliga innebörd – Fikapausen hotad!

Leave a Comment

I USA tar sig presidenten nu an kolindustrin och skärper utsläppskraven rapporterar Huffington Post.

För att läsarna skall lättare kunna ta till sig vad klimathotet innebär har de i artikeln en bildvisning där man redovisar 19 aspekter på vad klimathotet verkligen betyder. Där blandas stort med smått och fakta med emotioner både i text och bild. Och till sist briserar bomben – kaffet är hotat! Vilket visas med att Starbucks nu engagerar sig i klimatarbetet för att rädda fikat.

Som Hasse och Tage sade: “Men man hoppas att barnen ändå får sig en kopp”

Källa: Fourfact.se

EEF på Stora scenen på Elmia torsdag kl. 12

Leave a Comment

Nu på tisdag drar Elmia Fastighet i Jönköping igång. På torsdag kl 12 kommer Hans Nilsson, ordförande i EEF att tala över ämnet Energieffektivisering – Det är inte svårt men komplicerat! Välkomna att lyssna! Plats: Bofastscenen, hall B

Källa: Eef.se

Avloppskommittén är förstärkt

Leave a Comment

Svenskt Vattens Avloppskommitté har förstärkts. Antalet ledamöter har ökat och komittéen täcker nu ett bredare fält inom området avlopp och miljö. Det hjälper oss att bättre möta allt som sker och som påverkar branschen de närmaste åren.

Källa: Svenskt Vatten