Energieffektiv.com

ee-logo-large

Om Energieffektiv

Energieffektiv är ett koncept inom Ahlsell som erbjuder våra kunder produkter, seminarier, installatörsutbildningar, energisamarbeten och konceptböcker med råd för energieffektivisering av kontor, industri och bostäder. Vi riktar oss till installatörer, fastighetsägare, industri och kommunal verksamhet.

De produkter som klarar de uppställda kraven för ”Energieffektiv” får vara märkta med denna symbol som ska symbolisera minskning av energiåtgång.

Ahlsells energieffektiviseringskoncept erbjuder dig följande hjälpmedel och förtydligande som ska stötta ditt energieffektiviseringsarbete:

 • Produktmärkning energieffektiv
 • Verifieringsdokument som förtydligar på vilket sätt en produkt är energieffektiv
 • Tre handböcker med energieffektiviseringsråd för Industri, Bostäder och Kontor
 • Sammanställning av Lagar och Förordningar inom energieffektivisering
 • Kontinuerlig utbildning och seminarium

Produktmärkning

I syfte att konkretisera och tydliggöra energieffektiva artiklar för branschen, introducerar Ahlsell produktmärkningen ”Energieffektiv”.

Det första steget handlar om att identifiera vilka produkter och system som har minst 20% lägre energiförbrukning ställt mot en referensprodukt, referenssystem eller ett referensbeteende. Alternativt har produkten en payoff tid på högst 5 år tillföljd av lägre energiförbrukning.
Det andra steget handlar om verifieringen av att produkten eller systemet har en verklig positiv inverkan på energiförbrukningen ställt mot den metod som valts.
Det tredje steget handlar om att det ska finnas en lönsamhet för fastighetsägaren och industrin att göra ett energieffektivare val.

Identifierbara

Vår filosofi handlar om att de artiklar som är energieffektiva ska vara enkla att hitta och tydligt uppmärkta.

Oavsett om du söker i Ahlsells Internetbutik, använder våra kataloger eller väljer produkter i vårt butikssortiment så ska det vara lätt att hitta ett energieffektivt alternativt. Energieffektiva ska helt enkelt vara sökbara och tydligt uppmärkta.

 • I Ahlsells butiker är hyllfacken för energieffektiva artiklar märkta med symbolen; Energieffektiv.
 • I katalog ”Energieffektiv” presenteras de energieffektiva artiklar som uppfyllde kraven i februari 2010.
 • I Internetbutiken är energieffektiva artiklar uppmärkta med symbolen energieffektiv och synliggörs redan vid sökresultatlistorna. Internetbutiken är alltid uppdaterad med de senaste produkterna.

Symbol

De produkter som klarar de uppställda kraven för ”Energieffektiv” får vara märkta med denna symbol som ska symbolisera minskning av energiåtgång

Energieffektiviseringsråd

Ahlsell har tagit fram tre handböcker med råd om energibesparande åtgärder

Längst bak i handböckerna återfinns även en sammanställning av de lagar och förordningar som är gäller idag inom respektive produktområde.

Verifierbara

Att enbart hävda att en produkt är energieffektiv är inte konkret nog enligt vårt koncept; det handlar om att kunna verifiera att produkten verkligen är energieffektiv.

Ahlsell har tagit fram en mall för verifierbarhet i vilket leverantörer till Ahlsell ”Verifierar” sina produkter eller system mot en referensprodukt, ett system eller ett beteende alternativt att produkten har en pay-off tid på högst 5 år. Regelverket för referensprodukten/systemet är att:

 • Produkten /systemet måste saluföras idag och den får inte vara utgående.
 • Pay-off tiden ska innehålla installationskostnad samt sedvanlig slutkundspris.

Verifieringsdokumentet återfinns

 • På hemsidan www.energieffektiv.com
 • På Ahlsells E-handelssida www.ahlsell.se
 • Som en länk på offerter

Lönsamma

Genom att energiförbrukningen minskas med minst 20% blir besparingen för fastighetsägaren och industrin ett faktum. Om vi dessutom lägger till att investeringen ofta kan avskrivas på 5 år så kan vi ofta presentera en kalkyl som får en positiv effekt på resultatet redan år 1. Denna kalkyl beräknas på Energibesparingen kontra avskrivningskostnad + ränta.

Fler nyheter

Energieffektiva nyheter

Aktiviteter med EEF i höst

Under hösten anordnas en hel del aktiviteter för både beställare och leverantörer av energitjänster. Nätverksdag för energibolag med energitjänster EEF […]

Energieffektiv.com 2018-06-18

PartnersVåra partners med energieffektiva produkter