Energieffektiv.com

Algenol inför ny teknik för produktion av etanol

Leave a Comment

Amerikanska företaget Algenol har utvecklat nya metoder och teknologier för att kunna öka produktionen av etanol från alger. Enligt företagets vd kan det röra sig om ett verkligt kvantsprång. De tekniska detaljerna är dock fortfarande hemligstämplade. Algenol bedriver också omfattande forskningssamarbete med tyska Linde i Adlershof utanför Berlin.

Källa: Energinyheter.se

Vattenfall bygger kraftvärmeverk i Uppsala

Leave a Comment

Vattenfall planerar för ett nytt kraftvärmeverk i Uppsala. Det blir i sådana fall det största bygget på flera decennier i Sverige med en investeringskostnad på runt två miljarder kronor. Ett definitivt beslut kring kraftverket tas nästa år.

Källa: Energinyheter.se

Danska Solar Elements fick stororder

Leave a Comment

Vejle-baserade Solar Elements kommer att leverera företagets hittills största anläggning med solfångare till Urban Media Space i Århus. Anläggningen kommer att kunna producera 320 000 kilowattimmar el.

Källa: Energinyheter.se

Förlust för Cassandra Oil

Leave a Comment

Cassandra Oil redovisar ett resultat efter skatt på -8,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2013 (-4,5). Resultatet per aktie uppgick
till -0:31 kronor (-0:17).

Källa: Energinyheter.se

Nexans levererar kabellösningar till Suzlon

Leave a Comment

Suzlon har valt Nexans som leverantör till sina projekt i Brasilien. Ordern till Nexans gäller kompletta kabellösningar med anslutningar för cirka 150 vindkraftsgeneratorer. Det totala kontraktsvärdet uppgår till cirka 11 miljoner euro.

Källa: Energinyheter.se

Förnybar energi står vid ett vägskäl

Leave a Comment

Sektorn för förnybara energikällor i Europa går en oviss framtid till mötes, bland annat märks en svalare investeringsvilja. ”Inför minskande subventioner, avskaffandet av långsiktiga mål och en icke-ändamålsenlig infrastruktur står sektorn för förnybara energikällor vid ett vägskäl”. Det skriver sajten European Voice, specialiserad på EU-politik.

Källa: Energinyheter.se

Energibyggnader som driver utveckling

Leave a Comment

Byggnader för att tillvarata energin från olika naturresurser har byggts långt tillbaka i historien. I takt med teknikutvecklingen och elektricitetens intrång i samhället vid slutet av 1800-talet växte intresset för att ge byggnaderna status. De tidiga små lokala kraftverken vid mindre vattendrag, som oftast byggdes som röda stugor, ersattes av ståtliga anläggningar i sten. Då som nu krävdes ett nära samarbete mellan ingenjörer och arkitekter. Det skriver Tomas Hago, Bjarni Ingvason och Mats Milsta, Partners Liljewall arkitekter, i en debattartikel.

Källa: Energinyheter.se

Ryssland gör det igen

Leave a Comment

Fingrar på gaskranen så som de gjort det senaste decenniet för att markera sin betydelse för de olika länder i deras gamla intresseområde som skulle vilja lossa lite på greppet. Det är inget konstigt eller nytt. “En stat har inga vänner – bara intressen” heter det ju. Idag Ukraina, i går Moldavien i förrgår Georgien. Och i morgon?

Det konstiga är att vi fortfarande inte har fattat att detta händer igen och igen och igen. Det finns ju faktiskt lösningar, inte snabba men man måste börja någon gång. Energieffektivisering är en och diversifiering är en annan. Diversifiering både vad gäller leverantör(-sland) och bränsle.

Ukrainas energibalans innehåller till c:a en tredjedel gas varav dock inte allt kommer från Ryssland. De har gått med i EUs Energy Community och redovisar där ett blygsamt, men i alla fall, sparbeting.

EUs gasförsörjningsalternativ kallat “Nabucco” havererade för några månader sedan när man beslöt att sälja till andra länder än dem som hade intresse av att dra fram en gasledning där Ukraina, eller åtminstone Moldavien, kunde kommit att beröras.

Energieffektivisering och diversifiering skulle starkt kunna bidra till att minska riskerna för konflikter, men varför händer det så lite? Vissa länder har bara ett ord att ta till när man pratar energi och det är “kostnadseffektivt”. Ett ord som saknar varje form av strategisk innebörd och framtidsperspektiv.

Om nu EU verkligen vill se till att Ukraina kan gå sin egen väg så är ett kraftfullt stöd på energihushållningsområdet angeläget.

Källa: Fourfact.se

ABB kraftsätter kollektivtrafik i Brasilien

Leave a Comment

ABB har tagit hem en order på transformatorstationer från Companhia de Concessões Rodoviárias Group. CCR är ett av de största privata infrastrukturkonglomeraten i Latinamerika och de kontrakterar nu ABB för kraftsättning av nybyggda snabbtransportlinjer i Salvador-regionen i Brasilien.

Källa: Energinyheter.se

Energiministrar diskuterar ny klimat- och energipolitik

Leave a Comment

Första veckan i mars hålls rådsmöte i Bryssel där ett nytt ramverk för EU:s klimat- och energipolitik till 2030 står i fokus. Även stats- och regeringscheferna ska diskutera klimat och energi vid EU-toppmötet i mars. Anna-Karin Hatt representerar Sverige vid rådsmötet om energi.

Källa: Energinyheter.se