Energieffektiv.com

Forskning om ett hållbart Umeå

Leave a Comment

Nu ska forskare ta reda på hur Umeå kan bli en förebild för hållbar stadsutveckling. Umeå universitet får tre miljoner kronor från Energimyndigheten för att i samverkan med Umeå kommun undersöka hur Umeåborna kan bli mer energismarta.

– Umeå universitet och Umeå kommun har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring med målet att bli den nordliga kraften för hållbar stadsutveckling. Forskningsprojektet kommer att bidra till viktig kunskap för att nå vårt mål, säger Agneta Marell, vice rektor för samverkan och innovation vid Umeå universitet.

I projektet kommer forskarna att undersöka hur energieffektivt Umeåbornas beteende är, både hemma och på jobbet. De ska också testa och utvärdera hur smarta, tekniska lösningar påverkar beteendet när det gäller energianvändning och resor.

– Vi ska arbeta tvärvetenskapligt för att försöka ta reda på hur man på bästa sätt kan uppmuntra ett energismart beteende. I samarbete med Umeå kommun kommer vi att identifiera nuvarande och framtida mål och åtgärder, säger Annika Nordlund, som är projektledare och docent vid institutionen för psykologi.

Forskarna kommer också att studera kriterier för hållbarhet när det gäller bostadsrenovering.

Umeå är en mycket lämplig kommun att studera eftersom det här finns stora mängder av tillgänglig data som speglar hur Umeåborna använder el, och hur de reser och återvinner. Dessutom har Umeå kommun ansökt om att bli Europas miljöhuvudstad.

– Anslaget är mycket glädjande. Projektet gör det möjligt att utveckla Umeå som en förebild i arbetet med hållbar stadsutveckling, både nationellt och internationellt, säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

http://www.umu.se/om-universitetet/pressinformation/pressmeddelanden/nyhetsvisning//tre-miljoner-kronor-till-forskning-om-ett-hallbart-umea.cid245025

Inlägget Forskning om ett hållbart Umeå dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se