Energieffektiv.com

Regeringen bör ingripa i vattenförvaltningen

Leave a Comment

Svenskt Vatten värnar friskt dricksvatten och rena sjöar och hav och havs- och vattenförvaltningen är viktig för VA-sektorn. Vi är positiva till att åtgärdsprogrammen för hav och vatten samordnas. Förslagen om uppströmsåtgärder mot mikroplaster och kemikalier är utmärkta och vi instämmer i behovet av att rena utsläpp av läkemedel. Men vi är kritiska till åtgärder som inte är genomförbara, skapa…

Källa: Svenskt vatten

Nålsögat

Leave a Comment

Hur säkerställer man och vem garanterar att energieffektvisering håller vad det lovar? Vi vet att det behövs nya, bättre affärsmodeller och i Sverige håller EEF på att samla intresset både bland företag, kunder och politiker. Det glädjande är att det är på uppåtgående men att det går långsamt. MYCKET långsamt!

Erfarenheten finns på många håll och när man inom EU har samlat gruppen EEFIG så gör de samma erfarenhet. Alla funderar över vad som kommer först – hönan eller ägget. Kan man skapa ett instrument så att investerare lättare kan få grepp om projketen och deras konsekvenser? Det finns förslag till sådana protokoll (Investor Confidence Project Europe).

På Valborg kommer det att hållas ett webinarium som det kan finnas stor anledning att lyssna in och ändå hinna i tid till brasan!

Källa: Fourfact.se

Hur vill du utveckla Miljöbyggnad?

Leave a Comment

Sweden Green Building Council, SGBC, vill ta reda på vad användarna tycker om Miljöbyggnad och genomför därför under maj flera workshops runt om i Sverige för att ta in erfarenheter, behov och tankar om ett modernare Miljöbyggnad.

Via workshops vill man ta reda på om det finns behov av att utveckla Miljöbyggnad och i så fall på vilka sätt. Resultatet kommer att användas för att förbereda en revidering av Miljöbyggnad. I första hand vänder sig workshopen till användare av systemet, till exempel miljöbyggssamordnare och fastighetsägare. Man ska dessutom vara medlem i Sweden Green Building Council eller medarrangör.

Workshoparna äger rum: 
• Tisdag den 5 maj i Göteborg hos Ramböll
• Fredag den 8 maj i Borlänga/Falun med ByggDialog Dalarna
• Måndag den 18 maj i Växjö med Goda Hus
• Tisdag den 19 maj i Malmö hos Midroc
• Måndag den 25 maj i Stockholm hos White
• Fredag den 29 maj i Umeå, arrangeras med Hållbart byggande i kallt klimat.

Läs mer här

Inlägget Hur vill du utveckla Miljöbyggnad? dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Tack Lars och lycka till!

Leave a Comment

Från föreningens sida vet vi att vår nu före detta ordförande, Lars Andrén, kommer att fortsätta sprida glädje. Inte minst den 23 maj när han springer Varvet för välgörande ändamål. Startavgiften går till Clowner utan gränser.

Källa: Svensk Solenergi

Sista akten för Lubbers?

Leave a Comment

I samband med att Sovjetimperiet föll samman tog den dåvarande Holländske premiärministern initiativ till ett samarbete mellan Öst- och Västeuropa vars syfte var att skapa möjligheter för en stabil och harmonisk utveckling för östekonomierna så att bland annat råvaruberoendet (olja och gas) kunde växlas över till något mera produktivt. Det kallades för “Lubbersinitiativet” men blev så småningom Energy Charter Treaty. Västekonomierna och transitländerna skulle få del i den gemensamma kakan.

Det Ryssland som kom att växa fram var mindre intresserat av att dela och vi fick så småningom se en gasledning i Östersjön just för att slippa diskussioner om vem som skulle ha vad.

Nu ser vi kanske sista akten i den diskussionen även om det är ironiskt att Gazprom börjar vifta med rättviseargumentet!

Källa: Fourfact.se

Färre ekonomer och fler beteendevetare

Leave a Comment

På Finansdepartementet. Det var en av de slutsatser man kunde dra från 100% Förnybarts seminarium om “Nudging” efter presentationen av professor Eva Heiskänen och reaktionerna från debattörer och publik.

Det blir också alltmer uppenbart att många av de ekonomiska problem vi ställs inför inte är enbart ekonomiska utan har mycket mer att göra med vanor, traditioner och “synsätt”. En slutsats som också kommer ur JRCs rapport om hur byggnadssektorn måste aktiveras för att lösa både energi-, miljö- och välfärdsfrågor.

I denna rapports lista över åtgärder finns:

* An energy renovation facilitator and a risk-sharing pool cascaded at different levels of governance are
needed to design, implement, mobilise investments and monitor the EU energy renovation plan.
• Utility data must be unlocked and energy renovation costs made more transparent so that investment
needs can be assessed and planning of the phase-out of inefficient buildings improved.
• Social discount rates to allow for preferential loans need to be used. Business-to-business (B2B) financing
models need to be developed to create a self-sustained EU energy renovation market.
• A regional approach prioritising the less developed regions in Member States with per capita GDPs below
the EU average is fundamental for the EU’s social and territorial cohesion strategy.
• Energy renovation ‘kits’ per construction period, climatic zone and building type need to be developed to
speed up the phase-out of inefficient buildings and avoid the ‘lock-in-effect’.

Åtgärder som alltså adresserar affärsmodeller i mycket stor utsträckning.

Källa: Fourfact.se

Det sitter i väggarna

Leave a Comment

Quand le bâtiment va, tout va! En ny rapport från EUs forskningsorgan JRC citerar ett uttalande från franska parlamentet 1850 där man konstaterar att “The health of the economy is tied to the building sector’s activity”.

Det gäller fortfarande och man har tittat på hur särskilt energieffektiviseringen är motorn i systemet.

Källa: Fourfact.se

EU hotar stämma Sverige om IMD inte införs

Leave a Comment

Om inte Sverige inför krav på individuell mätning och debitering, IMD, av värme, kyla, gas och tappvarmvatten i varje lägenhet hotar EU-kommissionen med att stämma Sverige, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

IMD är en del av EED, EU:s direktiv för energieffektivisering. I höstas avrådde Boverket från individuell mätning och debitering i nyproduktion och vid ombyggnad.

Boverket och flera tunga instanser i bygg- och fastighetssektorn menade att det inte skulle bli en kostnadseffektiv åtgärd. Huruvida IMD skulle kunna vara kostnadseffektivt i befintlig bebyggelse utreder Boverket för närvarande.

Det är inte bara IMD som Sverige får kritik av EU-kommissionen för. På 41 punkter kräver EU-kommissionen att Sverige ska visa att EED följs, enligt Ekot.

Regeringen ska svara EU-kommissionen på kritiken i slutet av april. Om Sveriges förklaring inte godtas, så kan EU-kommissionen senare stämma Sverige.

Inlägget EU hotar stämma Sverige om IMD inte införs dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se