Energieffektiv.com

Receptfria läkemedel ska inte få vara miljöfarliga.

Leave a Comment

Vetenskapsradion har idag belyst problemet med diklofenak.

– Här behöver Sverige snarast undersöka möjligheten att med omedelbar verkan receptbelägga alla former av Voltaren och andra läkemedel som innehåller diklofenak. Läkemedelsverket bör få i uppdrag att undersöka om det går att receptbelägga ett läkemedel med hjälp av EU-lagstiftningen. Annars behöver Sverige även arbeta för att på sikt påverka EU-lagstiftningen så att det blir lättare att receptbelägga läkemedel pga miljöfarlighet. Här behöver Sverige gå före, säger Anders Finnson, miljöexpert hos Svenskt Vatten.

Källa: Svenskt vatten

Svensk Solenergis förslag till solcellsstöd 2016

Leave a Comment

2006 infördes i Sverige ”solcellsstödet” för installationer av solceller. Stödet innebär att den som installerar solceller kan få en viss del av kostnaden täckt av staten. Från början riktade sig stödet endast till offentliga byggnader, men sedan mitten av 2009 är stödet öppet för alla aktörer.

Källa: Svensk Solenergi

Fullt och helt inte styckevis och delt

Leave a Comment

Uttrycket lär vara från Ibsens drama Brand: “Var det du är och var det helt och icke styckevis och delt” men kan appliceras på energieffektvisering. Ett av de mest framträdande dragen för vår bransch är nämligen fragmentiseringen. Ingen bryr sig och ingen tar ansvar för helheten. Man hoppas (!?) att genom uppdelning av ansvaret där alla var och en för sig gör så gott de kan så skall slutresultatet bli “optimalt”. En romantisk inställning som särskilt kommer till uttryck i uppdelningen i ett antal myndigheter som agerar utan någon koordinering och som när de tillfrågas vill göra gällande att en “korrekt” prissättning löser problemet. Nyligen framförd av Energimyndigheten i ett yttrande där de också påstår att energieffektvisering kan vara negativt för energisäkerheten!

Nu efter Parismötet kan man möjligen hoppas att kravet på återkommande redovisningar av vad varje enskilt land gör och hur de lyckas också leder till en tillnyktring i Ibsens anda. Myndigheterna måst dels samverka bättre och dels bättre förstå hur den där mystiska kunden fungerar i verkligheten vilket avviker från de vanliga läroböckerna.

1. Kunden har liten möjlighet att respondera på prissignalen eftersom den i sig är komplicerad. För el har man olika priser på distribution och energi från olika leverantörer vilka skall sammanvägas.
2. Även med den bästa information i världen kan den övervägande majoriteten av användare inte sätta samman ett fungerande paket av olika effektiviseringsåtgärder från olika teknikområden och jämföra dem
3. Även med ideal information så tolkar användaren den utgående från högst begränsad erfarenhet och blir beroende av förenklade beslutsregler (tumregler, hörsägen etc.) vilket visas av den ”beteendeekonomiska forskningen”.

Även om den professionella “kunden”, såsom energiföretagen, i allt väsentligt fungerar ekonomiskt rationellt så gäller detta inte för majoriteten av oss andra som förväntas utgöra den marknad som faktiskt skall genomföra åtgärderna. Vi som i vår ignorans bara vill ha ljus, kraft och värme och som varken är civilekonomer eller -ingenjörer och som gör våra kalkyler genom att jämföra med grannen.

 

Källa: Fourfact.se

Energimyndigheten klar med Vägledning för kompetenskrav för energikartläggare

Leave a Comment

EEF väntar med spänning på hur certifieringsföretagen ska tolka Energimyndighetens Vägledning för kompetenskrav för energikartläggare. 

– Vi i EEF hoppas att tolkningen blir att det ska finnas en mycket kompetent projektledare som har förmåga att ta in rätt personer med detaljkunskaper i kartläggningsarbetet. Detaljkunskaper behövs för att kartläggningarna ska bli matnyttiga för de stora företagen, MEN alla de kunskaper som behövs finns inte i en och samma människa, menar Lotta Bångens, vd för EEF.

– VI har åtminstone inte sett något sådant ”djur” ännu, tillägger hon.

Här kan du läsa hela Vägledningen från Energimyndigheten (pdf):

VagledningsdokumentCertifieringBeslutad151207

 

Inlägget Energimyndigheten klar med Vägledning för kompetenskrav för energikartläggare dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Stort projekt för energieffektivisering i Söderhamn

Leave a Comment

Söderhamns kommun och Faxeholmen AB genomför nu det hittills största EPC (Energy Performance Contracting) projektet i Sverige.Tillsammans investerar kommunen och det kommunala fastighetsbolaget 270 miljoner kronor för att med Caverions hjälp modernisera och energieffektivisera fastighetsbestånden mot ett hållbart samhälle.

Projektet omfattar majoriteten av fastigheterna inom kommunen och bostadsbolaget. Hyresbostäder, skolor, förskolor och andra gemensamma lokaler energieffektiviseras och moderniseras. Energianvändningen beräknas minska med ca 23 procent till 2019. Projektet förväntas bli självfinansierande vilket innebär att de besparingar som genereras av projektet kommer motsvara investeringskostnaden.

Projektet beräknas pågå till och med 2019.

Mer fakta om detta avtal hittar du här.

Läs mer här om avtal om energiprestanda.

Inlägget Stort projekt för energieffektivisering i Söderhamn dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se