Svenska folkets koldioxidfotavtryck ligger på över 10 ton per person och år. Om vi ska kunna leva upp till Klimatkonventionens nya mål bör de minskas till 4 ton per person och år till 2030 – och vidare till noll ton per person och år till 2050. Det är mer än en halvering på 14 år och en hundraprocentig minskning på en generation. För att klara det behöver Sveriges företag spela en ledande roll.

Läs hela artikeln här