Energieffektiv.com

Faktaresistens och hushållsapparater

Leave a Comment

Bill Maher, en amerikansk komiker, har sagt om Trumps anhängare att “It hurts their feelings when we insult their values with our facts” och Mark Lilla, som är historiker har, kanske mera analytiskt men med liknande tankegång, karakteriserat hur de föredrar att längta tillbaka till ett fiktivt förflutet: “Hopes can be disappointed – Nostalgia is irrefutable”. Vi kan ha dessa synsätt i åtanke när vi begrundar det som sker när EU-kommissionen, troligen influerade av det brittiska motståndet, tagit intryck av deras argumentation om brödrostar och dammsugare och vill hålla tillbaka arbetet med Ecodesign och märkning.

Fakta är:
According to the commission’s analysis, existing EU efficiency requirements currently provide European consumers an average energy bill savings of 465 euros ($508) per year.
och i USA på liknande sätt
Energy efficiency standards for appliances and other products are an incredibly effective tool for driving innovation, strengthening our economy, reducing harmful emissions, and – perhaps most importantly – saving consumers money. The cost savings for consumers are immediate, and lifetime savings outweigh incremental costs by a ratio of 4 to 1.

Så sett till fakta när det gäller Ecodesign (och märkning) kan man som Jack Hunter säga:
Very simply, it’s quality control – there’s nothing not to like about ecodesign

Vem kan då vara emot? Jo det verkar som om det rentav är en del av den nationalistiska ideologi som vuxit upp runt om i Europa. I Tyskland säljer de (AfD) glödlampor. I Sverige argumenterar (Fria Tider) för billiga glödlampor ställda mot dyra lågenergilampor!

Fakta tycks oväsentliga när de ställs mot “värderingen” att det var bättre förr.

Men det kan väl ändå inte vara så att dessa uppfattningar smugit sig in i EU-kommissionen? Det är nog “bara” lite oklara prioriteringar
Juncker has said in the past, the EU should be “big on the big things, and small on the small things.

Det som behövs (enligt Jack Hunter igen):
But Jack Hunter from the environmental campaign group EEB says that axing environmental regulations is the wrong response to euroskepticism. Instead, national governments need to do a better job of explaining to people how the regulations benefit them.

Källa: Fourfact.se

Uppfräschad teknik för smartare nät?

Leave a Comment

Euractiv rapporterar om ett framgångsrikt försök i storbritannien att styra belastningar och öka möjligheterna för småskalig lokal energiförsörjning.

Av beskrivningen att döma verkar det vara det som förr i världen kallades “rundstyrning” men det framhålls att tillämpningen de tänker sig innebär att man kan undvika de integritetsproblem som hänger samman med nyttjande av smarta mätare och “big data”. En inte oväsentlig fördel när det gäller kundacceptans.

System med rundstyrning har funnits på flera håll också i Sverige men har fasats ur på de flesta håll. Men det kan ju inte uteslutas att tekniken förbättras. Artikeln hänvisar till utveckling bedrivits av tidigare Nokia vilket inte känns helt up-to date men vem vet? Nytt vin i gamla läglar?
…..using technology developed by former Nokia engineers in Finland, the RT system inserts the data as small changes in the 50Hz signal itself….

Källa: Fourfact.se

Hållbart byggande i fara med nytt investeringsstöd

Leave a Comment

Boverket har skickat ut förslag till regler för de nya investeringsstöden till energisnålt bostadsbyggande på ilremiss.
– Stödet med den högre ersättningen kommer kraftigt att gynna värmepumpar, säger Lotta Bångens, vd på EEF i en intervju i VVS-Forum.

– Det blir ojuste konkurrens mellan energislagen och förlorare blir miljön. Det kommer att skapa ett högre effektbehov vintertid, vilket knappast är det som Sverige behöver just nu, säger hon till VVS-Forum.

– Den utskickade remissen är en följd av en förordning som redan är beslutad. Vi vill ändå ta tillfället att framföra våra synpunkter på förordningen som vi tror är olyckligt formulerad. Det är stor risk att följden inte blir ett hållbart byggande, skriver EEF i sitt remissvar.

Följande länk visar beräkningsexempel, hämtat från Sveriges centrum för nollenergihus.

Inlägget Hållbart byggande i fara med nytt investeringsstöd dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Sverige behöver ett skarpt energieffektiviseringsmål

Leave a Comment

Vi uppmanar Energikommissionen att sätta ned foten angående energieffektivisering. Det är uppseendeväckande att Sverige nu har ett mål som i princip uppfylls utan några nya insatser och utan att de åtgärder som vi alla tjänar på genomförs. Det leder inte till ett hållbart energisystem, skriver EEF tillsammans med nio andra branschföreträdare i Altinget.se.

Energieffektivisering är samhällsekonomiskt riktigt, bra för miljön och jobben samtidigt som det ger en möjlighet för svenska företag att utvecklas för att kunna exportera teknik och know-how. Men idag satsar vi mer på att tillföra systemet förnybar energi än att minska den ineffektiva användningen. Det kostar onödigt mycket för samhället. Politiken borde göra mer. Energiminister Ibrahim Baylans engagemang förra veckan på IEAs (IEA-International Energy Agency) första globala konferens om energieffektivisering ser vi som ett startskott för en ny svensk politik för energieffektivisering, där ett skarpt mål för effektivisering ligger som grund.

Svensk teknik på export

Sverige har utvecklat storskaliga tillförselsystem och produktionsanläggningar med låg klimatpåverkan. Det är mycket bra och idag går fjärrvärmen på export. Nu är det dags att fokusera på energianvändningen så att hela energisystemet blir effektivt. En effektiv energianvändning får återverkningar i hela systemet, både i distributionen och i produktionen.

Just nu förhandlar partierna om Sveriges framtida mål för energieffektivisering. Vad som fastslås nu kommer att påverka svensk energieffektivisering för många år framöver. Nu har vi chansen att ta fram ett mål som verkligen betyder något. Vi vill därför att Sverige ska besluta om ett ambitiöst mål som:

– styr mot en verklig effektivisering av energianvändningen,

– involverar alla viktiga sektorer såsom byggnader, transporter och industri och

– driver fram innovation hos svenska företag och öppnar nya exportmöjligheter.

En effektiv slutanvändning är av yttersta vikt för att alla delar i energisystemet ska komma till sin rätt och kunna bidra med kvalitet, annars använder vi vårt klimatanpassade system till att elda för kråkorna. Vi måste förhindra det ”energiläckage” vi har idag i form av ineffektiv användning. Idag är det dessutom betydligt billigare att energieffektivisera än att fylla på med förnybar energi.

Ett mål som styr rätt

Sverige har idag inget sätt att värdera olika energislag. 1 kWh el och 1 kWh fjärrvärme viktas lika i vår energistatistik, trots att el har ett annat värde. El behövs för att tända lampor, driva motorer eller datorer med mera och vi bör därför värdera elen högre än till exempel varmvatten. Många industriella processer är starkt elberoende, och vissa industrier och sektorer kommer dessutom att behöva öka sin elanvändning för att minska sin klimatpåverkan. Vi behöver därför värdera el som den högvärdiga energibärare den är. Vi tycker att byggregler, energistatistik och energimål ska göra skillnad på el och annan energi.

Sverige kan effektivisera med över 40%

Vårt förslag är att Sverige ska sätta ett nationellt mål för energieffektivisering på minst 40% till 2030 jämfört med 2014. Potentialbedömningar visar att det är ett realistiskt mål. Målet ska definieras så att de leder till verklig effektivisering av den energi vi använder. Vi ska få ut samma – eller mer – nytta för mindre mängd energi. Målet ska fördelas på olika sektorer i samhället där potentialen i relativa termer är känd och aktörer på så sätt kan känna sig involverade.

Effektivisering ger lägre effektbehov

Energieffektivisering leder i de allra flesta fall även till lägre effektbehov. Det är en viktig aspekt både med avseende på energianvändningens miljöpåverkan (ofta är det störst miljöpåverkan när effektbehovet är som störst) och med tanke på utmaningar i framförallt elsystemet när vi nu ställer om till 100% förnybart.

Därför uppmanar vi nu Energikommissionen att ta beslut om ett ambitiöst svenskt mål för energieffektivisering. Ett beslut som inte ger utrymme om tvivel var Sverige står i effektiviseringsfrågan. Det kommer att ge vinster för både miljön, fastighetsägare, villaägare, offentliga sektorn och svenska företag!

Louise Trygg, professor i Energisystem vid Linköpings universitet

Kristina Mjörnell, affärsområdeschef, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

Andreas Johansson, enhetschef, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF

Birgitta Govén, ordförande Energirådgivarna

Jan Siezing, vd Installatörsföretagen

Hans Nilsson, ordförande EEF

Lotta Bångens, vd, EEF

Britta Permats, vd Svensk Ventilation

Eje Sandberg, ordförande Sveriges Centrum för Nollenergihus

Anneli Kouthoofd, vd Isoleringsfirmornas förening

Inlägget Sverige behöver ett skarpt energieffektiviseringsmål dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Slaget om brödrosten

Leave a Comment

Några av EUs mest framgångsrika program nämligen de om Eco-design och Labelling är hotade. The Economist publicerar en artikel där hotet kan härledas till en skröna från EU-motståndarna i Storbritannien. De påstod (felaktigt) att EUs regler för brödrostar gjorde frukostmackan sladdrig och smaklös!

Ämnet kommer upp på ett möte den 25 oktober i EU där några av ledarna skall diskutera vad som skall ske härnäst och tyvärr har de tagit intryck av de Brittiska fantasierna och vill hålla igen på det framgångsrika arbetet. Lyckligtvis möter de motstånd. Ibrahim Baylan intervenerar i ett brev där han skriver:
We need to focus on examples of good legislation, such as the eco­ design and energy labelling, which directly benefit our citizens and contributes to our common policy objectives.

Så slaget om att kunna utveckla vettig energipolitik är inte förlorat. Vad som kan hända med brödrosten i framtiden återstår att se. Även om de Brittiska initiativtagarna till brödrostmyten vunnit slaget om Brexit så är de välkomna att köpa energieffektiva don från Europa i framtiden! Det är nämligen en bra affär. The Economist skriver:
Ecodesign standards are good value, too. According to the International Energy Agency, they generate at least $3 of savings for every dollar spent, hence reducing costs as well as consumption. That makes them the most cost-effective way of reducing energy use.

Men The Economist ser också en ny affärsmöjlighet öppna sig i Storbritanniens utträde. Europas företag kan ju alltid säljs skräpprodukterna till Engelsmännen! Should Britain ditch Ecodesign, EU manufacturers would not be entirely disappointed. They would at least have a nearby market where they could flog the below-standard, out-of-date appliances they could no longer sell on the continent.

Källa: Fourfact.se

Glädjande resultat i allmännyttans energisparsatsning

Leave a Comment

17 procent – så mycket har energianvändningen minskat hos 105 allmännyttiga bostadsbolag i Sverige på åtta år. Det motsvarar energianvändningen i 71 000 lägenheter. Nu hoppas SABO att bostadsföretagen når målet om 20 procent vid slutet av 2016.

2008 gick startskottet för Skåneinitiativet, en utmaning från SABO med målet att minska energianvändningen med 20 procent hos 105 allmännyttiga bostadsbolag på nio år.
Nu har statistik från initiativets åttonde år summerats och färska siffror visar att de anslutna bostadsbolagen gemensamt sparat 17 procent energi sedan starten.
– När målet antogs i februari 2008 ansåg många bolag att det var tufft, kanske för tufft. Men 17 procent på åtta år är ett mycket bra resultat och det ska bli intressant att se var vi slutligen landar när Skåneinitiativet summeras nästa år, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.
Läs hela nyheten här

Inlägget Glädjande resultat i allmännyttans energisparsatsning dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Glädjande resultat i allmännyttans energisparsatsning

Leave a Comment

17 procent – så mycket har energianvändningen minskat hos 105 allmännyttiga bostadsbolag i Sverige på åtta år. Det motsvarar energianvändningen i 71 000 lägenheter. Nu hoppas SABO att bostadsföretagen når målet om 20 procent vid slutet av 2016.

2008 gick startskottet för Skåneinitiativet, en utmaning från SABO med målet att minska energianvändningen med 20 procent hos 105 allmännyttiga bostadsbolag på nio år.
Nu har statistik från initiativets åttonde år summerats och färska siffror visar att de anslutna bostadsbolagen gemensamt sparat 17 procent energi sedan starten.
– När målet antogs i februari 2008 ansåg många bolag att det var tufft, kanske för tufft. Men 17 procent på åtta år är ett mycket bra resultat och det ska bli intressant att se var vi slutligen landar när Skåneinitiativet summeras nästa år, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.
Läs hela nyheten här

Inlägget Glädjande resultat i allmännyttans energisparsatsning dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Makrokritisk motståndskraft

Leave a Comment

“Macrocritical resilience” – Kan det uttrycket spegla Oscar Wildes definition av en cyniker “En man som vet priset på allting men värdet av ingenting”?

Uttrycket diskuteras i en artikel i The Guardian där man säger:
Wonky as it sounds, it is a common sense idea: what generates value is more valuable than what we count in dollars.

Artikeln som trycktes den 17 oktober använder orkanen Ivans härjningar i Grenada för några år sedan men har blivit ännu tydligare med vad som just händer på Haiti.
The impact is “macrocritical”, because it affects the overall macroeconomy in critical ways that have long-running repercussions. Resilience is the ability to “bounce back from a shock”.

Begreppet används för att beskriva det som händer i samhällen där klimatförändringarna blir mest påtagliga alltså i tredje världen men kan man inte också använda tänkesättet här hemma? Vi har ju besvär med att se det fulla värdet av till exempel effektivisering när vi bara tittar på det ekonomisk utfallet av sparade kilowattimmar och glömmer de PLUS-värden som följer med? Vi kanske kan tala om Makrokritisk utveckling?

 

Källa: Fourfact.se

Effektiviseringspass

Leave a Comment

Allt behöver tid för att mogna! Iden om att byggnadsdeklarationerna skulle “få ett bett” så att åtgärder verkligen genomfördes och att förslagen skulle bli till en “shoppinglista” fördes fram av EEF, Energirådgivarna och SNF i “Åtta punkter för ett Energieffektivt Sverige” redan på Maud Olofssons tid! Vi skrev:
Energideklarationerna skulle kunna göras till ett aktivt instrument för att kunna halvera energianvändningen och successivt skapa ett uthålligt, robust och kostnadseffektivt energisystem

Nu kanske tiden är mogen? Buildings Performance Institute Europe (BPIE) skisserar i en rapport ett system med Energy Performance Certificates, det vill säga ett pass för åtgärder som gjorts och behövs. Modellen har också lanserats i Frankrike.

BPIE förklarar:
A Building Renovation Passport is defined as a document – in electronic or paper format – outlining a long-term (up to 15 or 20 years) step-by-step renovation roadmap for a specific building, resulting from an on-site energy audit fulfilling specific quality criteria and indicators8 established during the design phase and in dialogue with building owners.

Var det inte det vi sade? 

Källa: Fourfact.se