Energieffektiv.com

”50% effektivare energianvändning” – ett steg i rätt riktning!

År 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Det har regeringen kommit överens om med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
– Målsättningar är bara början – mål är till för att överträffas, kommenterar EEF:s ordförande Hans Nilsson.

– Överenskommelsen om 50 % effektivare energianvändningen till 2030 jämfört med 2005 är ett steg i rätt riktning. Målet är satt som ett ”intensitetsmål” (räknat som energianvändning i förhållande till BNP) och innebär att resultatet beror på den ekonomiska tillväxten och dess karaktär, anser EEF.

– Påståendet att det nya svenska målet skulle vara i linje med EU:s som innebär 30 % minskad energianvändning är inte korrekt, utan det pekar mera mot en nivå som ligger på två tredjedelar av EU:s ambition.

– Men som det heter i det gamla ordspråket ”även om krafter saknas skall den goda vilja berömmas”! Det nya svenska målet är en klar ambitionshöjning i förhållande till vad som tidigare gällt och det är glädjande att det finns politiskt samförstånd över blockgränserna för att göra målet till verklighet.

– För oss alla som arbetar med att realisera de enorma potentialer till effektivare användning som finns på marknaden, men som inte tillräckligt uppmärksammats och utnyttjats är det nya målet en bekräftelse och uppmaning. Målsättningar är bara början – mål är till för att överträffas, framhåller EEF.

Inlägget ”50% effektivare energianvändning” – ett steg i rätt riktning! dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

2016-11-28