Energieffektiv.com

Agendor som tar sikte på framtidens energianvändning

Samlade aktörsgrupper får nu stöd för strategiska forsknings- och innovationsagendor. Några av dem tar sig an framtidens samhällsutmaningar genom att formulera mål inom smarta och hållbara städer, effektiv energianvändning, biobaserad ekonomi, grön metan, den småskaliga bioenergibranschen och transmission med hjälp av likström.

Läs mer

Källa: Energimyndigheten.se

2013-07-16