Energieffektiv.com

Beslut om ”en mer miljövänlig effektreserv”

Regeringen har beslutat om en ny förordning om effektreserv. I den nya förordningen finns bestämmelser om att Svenska kraftnät ska verka för att effektreserven ska ha en bättre miljöprofil än i dag.

− Effektreserven har tidigare bestått av produktionskällor som använder kol och olja. Därför är det angeläget att ställa miljökrav på de anläggningar som ska ingå i effektreserven framöver, säger energiminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Riksdagen har antagit regeringens förslag att förlänga giltighetstiden för lagen (2003:436) om effektreserv till och med den 15 mars 2025. Det är för att säkerställa att det finns el under årets alla dagar, även efter att de aviserade stängningarna av reaktorerna i Ringhals och Oskarshamn, som reserven förlängs.

Inlägget Beslut om ”en mer miljövänlig effektreserv” dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

2016-05-19