Energieffektiv.com

Föreskrifterna för energikartläggning i stora företag försenade

Föreskrifterna för energikartläggningarna i stora företag försenas och kommer inte förrän i slutet av november. Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag ikraft. Lagen är en direkt effekt av artikel 8 i Energieffektiviseringsdirektivet. Den nya lagstiftningen … Läs mer

Källa: Eef.se

2014-10-30