Energieffektiv.com

Försök med elvägar för tunga fordon

Tunga fordon står för en inte obetydlig del av transportsystemets energianvändning och nästan all trafik med tunga fordon drivs med fossila bränslen. Ett försök med elvägar kommer därför att genomföras i Sverige.

Läs mer

Källa: Energimyndigheten.se

2013-07-11