Energieffektiv.com

Höga ambitioner i det regionala klimat- och energiarbetet

Genom länsstyrelsernas arbete med regionala klimat- och energistrategier har utmanande mål satts och hundratals åtgärder genomförts. Energimyndigheten och Naturvårdsverket har summerat resultaten från perioden 2010-2014.

Källa: Energimyndigheten.se

2015-05-27