Energieffektiv.com

Information om planerade projekt

Energimyndigheten och NVE jobbar kontinuerligt med att förbättra informationen för elcertifikatsmarknaden. Som en del i detta har en sammanställning över svenska planerade projekt inom elcertifikatsmarknaden tagits fram.

Källa: Energimyndigheten.se

2015-05-25