Energieffektiv.com

Kvartalsrapport för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 6,9 TWh godkänts och tagits i drift. Av dessa har 5,9 TWh byggts i Sverige och 1,0 TWh i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 1 år 2014 för den gemensamma elcertifikatsmarkanden.

Källa: Energimyndigheten.se

2014-05-28