Energieffektiv.com

Miljonprogrammet behöver energieffektivisering

Ge stöd till fastighetsägare som förbättrar energiprestanda vid renoveringar. Det var budskapet från EEF, HSB och SGBC (Sweden Green Building Council) när man uppvaktade Närings- samt Miljö- och Energidepartementen i början av januari.

I budgeten för 2016 finns 1 miljard avsatt för stöd till ”Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer”. Stödet fortsätter med samma årliga belopp under åren 2017-2019. Utgångspunkter för EEF, HSB och SGBC när stödet utformas är att:

  • innemiljön inte äventyras
  • det utmanar fastighetsägare att gå längre än man annars hade gjort
  • helhetstänkande och långsiktighet premieras
  • resultaten går att följa upp
  • lärandet (både i processer och teknik) tas tillvara

Det är även en fördel om befintliga regler/system kan utnyttjas och att stödet samverkar med redan befintliga styrmedel för energieffektivisering.

Vårt gemensamma förslag till departementen var att använda systemet för energideklarationer som bas. Systemet har visserligen fått kritik men vi anser att bristerna måste rättas till, så att vi får verklig nytta av systemet, om det ska finnas kvar. För att söka stöd bör en giltig energideklaration finnas med förslag på åtgärder. Är deklarationen undermålig, till exempel utan åtgärdsförlag, kan den behöva göras om/revideras.

Efter genomförda åtgärder görs en förenklad energideklaration där endast energiprestanda fastställs. Stöd betalas ut i relation till hur mycket energiprestanda har förbättrats.

Förslaget till stöd utformas under våren och en hearing kommer att genomföras för att få in synpunkter från branschen.

Inlägget Miljonprogrammet behöver energieffektivisering dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

2016-01-23