Energieffektiv.com

Naturvårdsverkets Regeringsuppdrag fosfor får hård kritik av Tekniska Verken i Linköping

Stuprörstänkande och bristande konsekvensanalyser gör det ena miljömålet till det andras fiende. Om Naturvårdsverkets nya förslag till gränsvärde för metaller i rötslam, matavfall, stallgödsel, kompostmaterial med mera genomförs slås benen undan för dagens biogasproduktion och kretsloppstänkandet raseras. Förslaget motverkar dessutom syftet med regeringsuppdraget, att återföra fosfor till åker- och skogsmark, då branschens tolkning blir att förbränning är det enda alternativet. När föreslagna gränsvärden är hårdare för det som får läggas på åkern än för de livsmedel vi får äta har vi brutit möjligheten till ett kretsloppssamhälle där ökad återvinning av matavfall är ett viktigt mål. Läs mer

Källa: Svenskt Vatten

2013-07-02