Energieffektiv.com

Nordisk Dricksvattenkonferens 2-4 juni 2014

Den 9:e Nordiska Dricksvattenkonferensen äger rum i Helsingfors 2-4 juni 2014. Konferensen är ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan personer verksamma inom dricksvattenteknik i de nordiska länderna samt ett tillfälle att presentera nya forskningsresultat. Läs mer

Källa: Svenskt Vatten

2013-07-09