Energieffektiv.com

Ny process för regeringens ambitionshöjning för förnybar el

Regeringen har i dag överlämnat en skrivelse till riksdagen som innebär att regeringen återkallar propositionen om Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015.

Källa: Energimyndigheten.se

2015-05-22