Energieffektiv.com

Solvärme ökade 14 %

Den senaste versionen av IEAs statistikrapport som tagits fram av Franz Mauthner and Werner Weiss publicerades i juni. Solar Heat Worldwide: Markets and Contribution to the Energy Supply 2011 omfattar solvärme och solkyla i 56 länder med drygt 60 % av världens befolkning. De system som installeras i dessa länder svarar för mer än 95 % av världsmarknaden för solfångare. Läs mer

Källa: Svensk Solenergi

2013-07-09