Energieffektiv.com

Statlig utredning om trygg dricksvattenförsörjning

Utredningen ska identifiera de utmaningar som finns för dricksvattenförsörjningen och kommer att, tillsammans med andra pågående statliga utredningar, påverka va-verkens förutsättningar att producera dricksvatten. Utredningen ska hantera frågeställningar kring klimatanpassning, skydd av vattentäkter, förnyelsetakt för ledningsnät, material i kontakt med dricksvatten mm. Läs mer

Källa: Svenskt Vatten

2013-07-23