Energieffektiv.com

Vattenvisionen – forskning- och innovationsagenda för vattensektorn

Aktörer i vattensektorn har tillsammans tagit fram en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn i Sverige – Vattenvisionen – för hållbara vattentjänster för god hälsa och god miljö. Läs mer

Källa: Svenskt Vatten

2013-07-03