Energieffektiv.com

”Ytterligare ett steg mot en reglerad gasmarknad”

Regeringen har beslutat att överlämna en proposition till riksdagen med förslag om förtydliganden i naturgaslagen där det tydligt ska framgå att lagen ska tillämpas på alla naturgasledningar i Sverige.

Källa: Energinyheter.se

2014-01-31