Energieffektiv.com

EEF:s vd Lotta Bångens bland de 30 mäktigaste i energibranschen

Comments Off on EEF:s vd Lotta Bångens bland de 30 mäktigaste i energibranschen

By red Ny teknik har sammanställt en lista med de 30 mest inflytelserika personerna i Sverige. På plats 28 återfinner vi EEF:s vd Lotta Bångens: ”som vill minska energislöseriet”. De fem som toppar listan är: 1. Erik Brandsma, gd för Energimyndigheten. 2. … Läs mer

Källa: Eef.se

Seminarieinbjudan Almedalsveckan, ”Nystad” – en stad i framtiden redan idag

Comments Off on Seminarieinbjudan Almedalsveckan, ”Nystad” – en stad i framtiden redan idag

De bästa lösningarna för framtidens infrastruktur

Om vi idag skulle bygga en helt ny stad -”Nystad” – vad skulle då inspirera och styra politiker och samhällsbyggarna? Är det trender som styr? Eller ny teknik? Och hur kommer infrastrukturen att se ut?
Välkommen till ett seminarium kring byggandet av ”Nystad” utifrån fyra branschperspektiv; vatten, avfall, värme- och energiproduktion. Läs mer

Källa: Svenskt Vatten

Utlysning: För informations-, utbildnings- och samverkansprojekt

Leave a Comment

Projektfinansieringen syftar till att främja aktiviteter och insatser som bidrar till tydliga och mätbara energieffektiviseringsvinster. Utlysningen riktar sig till regionala energikontor, Länsstyrelser, kommunalförbund och andra organisationer, men även näringsliv, offentlig sektor och högskolor. Projekten för denna utlysningsomgång ska pågå under 2014. Utlysningen stänger 15 september 2013.

Läs mer

Källa: Energimyndigheten.se

Organisering för ökad uthållighet …
(SVU-rapport 2013-13)

Leave a Comment

Syftet med den här rapporten är att studera motiv bakom och effekter av användandet av olika organisationsformer i svensk VA-sektor. I fokus för studien är samverkan och Multi-utility lösningar. Slutsatserna från rapporten visar att motiven är likartade oavsett om samverkan eller Multi-utility väljs, skillnaden ligger i effekterna av formerna. Samverkan tycks vara ett bättre sätt att möta de utmaningar sektorn står inför. Läs mer

Källa: Svenskt Vatten