Energieffektiv.com

Smartare golvvärme och element sparar mycket el

Leave a Comment

Nyligen beslutades om krav för att minska elementens elanvändning. EU:s beslut för elprodukter som används för uppvärmning kräver smarta produkter som bidrar till att Sveriges elanvändning effektiviseras ytterligare. Tidigare har EU beslutat om krav på pannor, värmepumpar och varmvattenberedare och … Läs mer

Källa: Eef.se

Ibland vill man göra som Galbraith

Leave a Comment

Människor är lyckligtvis komplicerade varelser. Det visar sig inte minst när vi i vår vardag skall ta ställning till en massa saker att göra eller inte göra. Sendil Mullainathan och Eldar Shafir visar detta på ett underhållande och spännande sätt i sin bok “Scarcity” och som recenseras i The Economist. Ytligt sett handlar boken om fattigdom men de visar att vi alla kan uppvisa samma beteenden i olika situationer. Vi får för lite “bandbredd” för att klara oväntade och komplicerade frågor. Författarna visar att samma mekanismer gäller t.ex. i sjukhusadministration och NASAs rymdfärder. Men också att mekanismerna kan hanteras och bli utgångspunkter för nya lösningar.

När man lägger undan deras bok och tänker på de ekonomer, inte minst de svenska, som envist hävdar att eftersom människor är rationella och “vinstmaximerande” då får man lust att göra som Galbraith. Sända ett diskret meddelande genom att vifta med pek- och längfinger. Ett meddelande som (på mera vårdat språk) betyder, “Tack det räcker nu”!

The best short tale he told was the time he served on FDR’s revue board in charge of regulating big business profits & having to listen to their reps pleading for exemptions. He would sit there listening calmly while rapidly twiddling the first two fingers of his right hand. Those bold enough to enquire about this were told a story of a party of ants that had found a tasty pile of bovine dung, which the ants rolled up into a moving ball rolling toward their anthill; upon seeing this lethal gift heading straight for her ,the ant queen rapidly waved her antennae to say”stop this bullshit!”

För praktiskt taget överallt härskar den märkliga synen som neoklassisk ekonomi är byggd kring. I ett inlägg i The Guardian sammanfattar man:

….look around at most of the major economics degree courses and neoclassical economics – that theory that treats humans as walking calculators, all-knowing and always out for themselves, and markets as inevitably returning to stability – remains in charge. Why? In a word: denial. The high priests of economics refuse to recognise the world has changed.

I denna världsbild finns till exempel ingen potential för förbättringar av energianvändningen för den är redan utnyttjad. Om människor inte utnyttjar de möjligheter som man kan visa på beror det på att de inte vill (har andra preferenser) eller inte anser att det är värt uppoffringen av tid och möda. Alltså (vilket skulle bevisas) är alla lönsamma åtgärder redan genomförda. Mullainathan och Shafir har en mera mänsklig syn på ämnet!

Källa: Fourfact.se

Ett pris för energi – men vilket?

Leave a Comment

I Storbritannien har man försökt förenkla prissystemet för uppvärmning med gas. Och visst vore det bättre med ett (rörligt) pris för energi i stället för den myriad av olika priser som man betalar nu. Men det blev tydligen rysligt fel i England. Ett pris tyckte de var en bra idé men det blev ett fast pris! En konsument hävdar att han efter att ha försökt gör sitt hem energisnålt fick en räkning som ökade med 583%!

Det är nog ingen stor skillnad på svenska och engelska beslutsfattare. De flesta av dem ser mest till energiföretagens intressen. Få se hur det går med nettodebiteringen i Sverige! Den som håller på att göras om ett obegripligt skatteavdrag.

Källa: Fourfact.se

Glöm 20/20/20 – kom ihåg 40/45/55

Leave a Comment

Formeln 20/20/20 avsåg målen 20 procent effektivare energianvändning, 20 procent förnybar energi och 20 procent mindre utsläpp av växthusgaser till 2020.Nu är det dags att blicka längre fram och mot 2030. Då gäller motsvarande tal 40 procent effektivare energianvändning, 45 … Läs mer

Källa: Eef.se