Energieffektiv.com

Gunvor lånar ut till PA Resources

Leave a Comment

Oljehandelsbolaget Gunvor, med Torbjörn Törnqvist i spetsen, ställer ut en kredit på 50 miljoner dollar, 325 miljoner kronor, till oljebolaget PA Resources. Krediten är billigare än det obligationslån som bolaget tog upp i höstas.

Källa: Energinyheter.se

Mer biomassa med effektiva sågverk

Leave a Comment

Den biomassa som produceras i sågverk, till exempel sågspån, bark och flis, har blivit en viktig resurs vid övergången till förnybar energi. I en ny avhandling vid Luleå tekniska universitet presenteras tekniker för att minska användningen av biomassa inom processindustrin.

Källa: Energinyheter.se

Bixia miljöfond ger pengar till vindkraftprojekt

Leave a Comment

Bixia Miljöfond startade för sex år sedan och har delat ut en miljon kronor per år till cirka 150 projekt. Nu är det återigen dags att söka medel till investeringar som ökar andelen förnybar el, minskar elanvändningen eller bidrar till energieffektivisering. Nytt för i år är att alla Bixias kunder nu är med och bidrar, vilket ger ännu mer pengar att söka.

Källa: Energinyheter.se

Kraftig kritik mot fosforförslag

Leave a Comment

Förslagen till nya gränsvärden riskerar att motverka sitt eget syfte att nå en hållbar återföring av fosfor. Samhällets restprodukter kommer inte att kunna återföras till kretsloppet. Därigenom minskar även biogasproduktionen vilket strider mot flera miljö- och klimatmål. Kritiken från biogas- och avfallsbranschen är hård.

Källa: Svenskt Vatten

Projekt inom solel får stöd

Leave a Comment

Nu har Energimyndigheten beslutat om stöd till flera nya forskningsprojekt inom programmet El och bränsle från solen. Forskare ska bland annat testa färgade solceller på kommersiella fastigheters fasader och göra effektivare solfångare för solintensiva klimat.

Källa: Energinyheter.se

Svensk Vindenergi välkomnar Hansa Powerbridge

Leave a Comment

Svenska Kraftnät och den tyska stamnätsoperatören 50 Hertz har tecknat ett intentionsavtal för en ny högspänningsledning mellan Sverige och Tyskland. Kabeln förväntas vara i drift senast år 2025 och är nästa steg i ambitionen om en ökad integrerad europeisk elmarknad.

Källa: Energinyheter.se

Ny reglering av elnätsföretag

Leave a Comment

Energimarknadsinspektionen föreslår ett nytt regelverk för elnätsföretagen. Det nya regelverket ska ge regering och riksdag bättre kontroll över elnätsavgifterna. Elnätsföretagen har naturliga monopol på sina elnätsområden och därför behövs en stark reglering som både tillgodoser företagens behov och tryggar att kunderna inte får betala oskäliga priser.

Källa: Energinyheter.se

Svensk-tyskt samarbete om ny elförbindelse

Leave a Comment

Nu presenteras planerna för en ny högspänningsförbindelse, kallad Hansa Powerbridge, för el mellan Sverige och Tyskland. I samband med detta så undertecknade Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg och chefen för den tyska stamnätsoperatören 50Hertz, Boris Schucht ett intentionsavtal.

Källa: Energinyheter.se

Enercon lämnar Malmö

Leave a Comment

Avtalet mellan den tyska vindkraftverkstillverkaren Enercon och Oresund Heavy Industries i Landskrona är nu klart. Och nästa sommar flyttar dotterbolaget, Enercon Windtower Production, sin produktion av torn till vindkraftverk till varvet i Landskrona.

Källa: Energinyheter.se

Siemens levererar direct drive teknologi till Japan

Leave a Comment

Siemens kommer att leverera 17 direct drive vindturbiner av typen SWT-3.0-101 till Eurus Yurikogen vindkraftanläggning, som ligger längs Japans nordvästra kust. Avtalet inkluderar även service och underhåll under de kommande fem åren.

Källa: Energinyheter.se