Energieffektiv.com

Drickakylar drar energi i onödan nattetid

Leave a Comment

Butikernas drickakylar behöver inte vara igång på natten. Eftersom det inte finns kyltemperaturkrav på vare sig öl, läsk eller vatten kan man alltså stänga av kylarna nattetid och spara mycket energi.

Studier visar att om man stänger av en kyl med dörrar 10 timmar per dygn så sparas ca 1000kWh/år. Motsvarande för en kyl utan dörrar ger 1600 kWh i besparing per år.

Drickakylarna placeras ofta ”gratis” i butikerna men kostnaden för kylningen av läsk, vatten och öl står den enskilda affären för. Energimyndigheten genomför därför just nu en satsning riktad till företag och föreningar i 25 kommuner för att öka kunskapen om hur man med enkla medel kan minska energikostnaderna för dessa drickakylar, rapporterar Energikontor Sydost som leder och håller samman projektet nationellt.

Nattvandring i en affär kan ge många aha-upplevelser och spara pengar snabbt!

Inlägget Drickakylar drar energi i onödan nattetid dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

With all due respect, that’s a bunch of malarkey!

Leave a Comment

Om den amerikanske vicepresidenten hade använt sitt vanliga språkbruk vid besöket i Stockholm skulle han möjligen ha sagt så här om planerna på gasledningen Nordstream 2. Nu var han mera artig och sade att det var en dålig affär, men det han menade var just detta.

Ledningen har några få försvarare som hävdar att den skulle innebära ökad diversifiering men då utgår man som vanligt från att gas skall ersättas med gas och inte från att att både effektvisering och förnybar energi är bättre alternativ både ur ekonomisk och säkerhetssynpunkt. Intressant emellertid att den ryska synpunkten understöds av den yttersta högern hos oss.

Biden har rätt (Malarkey= skit).

Källa: Fourfact.se

EEF expanderar och flyttar

Leave a Comment

EEF har flyttat till Skanstull i Stockholm och delar lokaler med bland andra Installatörsföretagen, Isoleringsfirmornas förening, Svensk Ventilation, Säker Vatten och Incert.  – En bra miljö för oss som förening, säger Lotta Bångens, vd i EEF. Vi har mycket gemensamt med övriga organisationer och vi hoppas på stort utbyte och på sikt kanske gemensamma projekt.

Personalstyrkan har förstärkts med Linnéa Svanström och den 3 oktober börjar Mikael Gustafsson som utvecklingschef.

Linnea Svanström har studerat till civilingenjör i Linköping (Energi – miljö – management) och sedan arbetat ett år på Ramböll. Dessutom har hon gjort ett examensarbete om ”Energikartläggningar i stora företag” som är ett högaktuellt ämne.

Mikael Gustafsson kommer från Fastighetsverket där han arbetar som energispecialist. Han har tidigare bland annat jobbat inom byggbranschen och på branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Mikaels breda kunskaper och kontaktnät kommer att vara en stor tillgång för EEF.

– Vi har hittat två mycket kompetenta – och trevliga – personer till EEF! Jag ser verkligen fram emot att sätta igång hösten tillsammans med dem, säger Lotta Bångens på EEF. Höstens utmaningar handlar bland annat om att ”driftsätta” den auktorisation som vi har arbetat med under flera år samt att utveckla nya energitjänster för små och medelstora företag.

Kontakta oss gärna!

Linnéa Svanström linnea.svanstrom@eef.se

Mikael Gustafsson från 3 oktober mikael.gustafsson@eef.se

Lotta Bångens lotta.bangens@eef.se

Postadress Box 17154, 104 62 STOCKHOLM

Besöksadress Ringvägen 100, 118 60 STOCKHOLM

Inlägget EEF expanderar och flyttar dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Vita certifikat (webinarium 21 september)

Leave a Comment

Ämnet har varit på tapeten ett bra tag men nu verkar det som om även Sverige skulle kunna få sådana. Det finns gott om erfarenheter från hela världen och det finns goda möjligheter att snickra ihop en lösning som passar även här. I synnerhet om man tar del av det material som RAP samlat och som presenteras i ett webinarium den 21 september.———————————
Energy Efficiency Obligations – A Toolkit for success
Date: September 21, 2016, 15.00-16.00
Speaker: Edith Bayer, Jan Rosenow

Summary of the presentation
Energy Efficiency Obligations (EEOs) are a strong driver of energy savings in Europe and around the world. Many Member States have chosen EEOs as an important policy to support compliance with Article 7 of the Energy Efficiency Directive. This webinar draws on the recently published “Toolkit for Energy Efficiency Obligations” to discuss elements of EEO design, and specifically to answer: What are the main considerations for designing, implementing, and (over time) improving EEOs? What are examples of best practices that have led to successful schemes? And what are some of the most frequent barriers and how might they be overcome?

See also the Toolkit text: http://www.raponline.org/wp-content/uploads/2016/05/rap-leesbayer-eeotoolkit-2016-feb.pdf

Speakers
Edith Bayer is an Associate with the Regulatory Assistance Project, based in Brussels. She supports RAP’s programmes on energy efficiency and demand-side management in Brussels and in Cen-tral/Eastern Europe. Ms. Bayer has advised policymakers and stakeholders on the design and prac-tical implementation of energy efficiency obligations, overcoming regulatory and market barriers to energy efficiency and demand response, the principle of “Efficiency First,” and on low-cost pathways to the power sector transition. Prior to RAP, Edith worked on climate and energy policy in Moscow, Russia. She earned her Juris Doctor from New York University School of Law.

Dr Jan Rosenow is a Senior Associate at the Regulatory Assistance Project (RAP) and a Senior Re-search Fellow at SPRU, University of Sussex. He has more than 12 years of experience in energy and climate change policy. Previously Jan led the energy efficiency policy work of a large energy and climate change consultancy which is part of a global engineering and consultancy business with 3,000+ staff. In addition to his background in consulting, Jan also has a strong track record in energy research – he has held research appointments at leading institutes in the UK, Germany and the United States.

Källa: Fourfact.se

Nytt stöd för renovering av hyresbostäder

Leave a Comment

Ett nytt stöd för renovering av hyresbostäder kommer inom kort att finnas att söka. Stödet ges till renoveringar med möjlighet till extra stöd om även energieffektiviserande åtgärder utförs.

Stödet för renovering är max 1 000 kr per kvadratmeter med möjlighet till ytterligare 3-5 kr per kWh/m2, år om energiprestandan förbättras.

Länk till förordningen här

Inlägget Nytt stöd för renovering av hyresbostäder dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

EEF vill ha kvar krav på mätning

Leave a Comment

Boverket föreslår att kravet på mätning av energianvändning för att verifiera energihushållningskraven i byggnader slopas. EEF stödjer inte förslaget. Mätning av energianvändning är viktigt för att säkerställa låg energianvändning i praktiken. Det ger även en möjlighet att öka kunskapen om hur energiberäkningar ska göras för att överensstämma med verkligheten.

Förslaget innehåller även en metod för hur ”normalisering” av energianvändningen ska gå till. Här finns flera brister. Ett exempel är de ”typvärden” som anges som tar bort alla incitament för att använda energieffektiva lösningar.

EEF menar att det som framför allt skulle kunna påverka energianvändningen i nya och befintliga byggnader är att tillsynen ses över. Idag är tillsynen både avseende nya byggnader och ändringar i befintliga byggnader alltför undermålig.

En utredning bör skyndsamt tillsättas för att se över hur tillsynen ska förbättras. Utan en fungerande tillsyn är det verkningslöst att göra förändringar i själva BBR.

Läs EEFs remissvar här

Inlägget EEF vill ha kvar krav på mätning dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Många skeptiker seglar under falsk flagg

Leave a Comment

Klimatskeptiker och invandrarskeptiker är åtminstone två kategorier som det finns anledning att förhålla sig skeptisk till . Ändå har media inte sällan använt båda dessa begrepp i sin rapportering istället för uttryck som vore mera adekvata, till exempel “förnekare” eller “fiende”.

Att vara skeptisk är i grunden sunt. Det handlar om att tvivla och att söka bevis för att till sist (kanske) låta sig övertygas. Som Tage Danielsson sade: “Utan tvivel är man inte riktigt klok”.

Men att säga sig vara “skeptisk” till klimatförändringar eller till invandring/flyktingar (som vi fick höra en hel del om i Brexit-valet) är bara falsk marknadsföring. Att termerna används i media är snarare ett bevis för att bakåtsträvarna lyckats i sitt uppsåt att förändra debatten och så småningom inställningen i viktiga frågor.

Det skall vi riktiga skeptiker aldrig acceptera!

Källa: Fourfact.se

Storindustrins diskreta tjusning (2)

Leave a Comment

Näringslivet i min barndoms Malmö dominerades av storindustri – Varv (Kockums), Textil (Mab och Mya, Strumpfabriken) och Livsmedel (Mazetti, Malaco). Vi visste alla att om någon av dessa jättar skulle försvinna så skulle staden också göra det. När de började svikta försökte man attrahera nya giganter och man hittade SAAB. Nu några decennier senare är de alla borta men staden blomstrar. “Malmös näringsliv består till stor del av små och medelstora företag” säger man hos Malmöbusiness.

Frågan är om Malmö är allt igenom unikt (med undantag för MFF förstås ) eller om vi kan lära något som är generellt giltigt för ett land och en ekonomi som vill hänga med i utvecklingen och forma en framtid? Frågan tränger sig på när man tar del av den diskurs som hela tiden vill prioritera vissa energilösningar av “omsorg” om de traditionella näringarna? Kanske har tyskarna en bättre modell?

Källa: Fourfact.se

Projektet Energitjänster drar igång!

Leave a Comment

Tillväxtverket tilldelar Energimyndigheten och EEF tretton miljoner kronor för att arbeta med energitjänster hos små och medelstora företag under tre år. Med energitjänster avses hela den flora av tjänster som finns för att energieffektivisera, alltifrån kartläggningar av energianvändning och rådgivning till genomförande av åtgärder.

EEFs del är drygt sex miljoner kronor och kommer kraftigt att stärka EEFs möjligheter att utveckla branschen och verka för mer energieffektivisering.

– Det är verkligen spännande att få denna möjlighet, säger Lotta Bångens, vd på EEF. Vi vill hjälpa företagen att tjäna mer pengar genom en effektiv användning av den energi de köper.

Många företag vet säkert redan idag att de borde se över sin energianvändning men tycker att det är svårt och komplicerat att komma igång. Förhoppningen är att projektet ska förenkla för företagen. För att detta ska ske måste företagen som levererar energitjänster bättre förstå vilka behov små- och medelstora företag har och hur de som leverantörer kan utveckla nya affärsmodeller. Målet är också att öka kunskap om energitjänster hos beställare och andra som arbetar med energieffektivisering.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten och EnergiEffektiviseringsFöretagen (EEF) och kommer pågå till och med 2019.

Energimyndigheten genomför under perioden 2015-2020 en satsning på energieffektivisering i små och medelstora företag genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Satsningen görs inom ramen för Nationella regionalfondsprogrammet där Tillväxtverket är förvaltande myndighet. Inom ramen för denna satsning har ett projekt inom området Energitjänster beviljats.

Mer om Energimyndighetens stöd till små-och medelstora företag:

http://www.energimyndigheten.se/smf/

energimyndigheten

 

 

eu

 

 

Inlägget Projektet Energitjänster drar igång! dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Storindustrins diskreta tjusning

Leave a Comment

Det rapporteras att små och medelstora företag utgör “ryggraden” i den tyska energiomställningen och att samverkan med dessa också är attraktivt för utländska företag som söker partners för innovationer och marknadsutveckling.

Det finns en bra översikt av “German Mittelstand” att inspirera och fundera över. För frågan är om vi inte i Sverige (som på andra håll) förhäxats av storindustrins förföriska röst om sin egen förträfflighet och sina exklusiva behov och förväxlat dem med framtidsutvecklingen?

För den som är nyfiken kanske ett besök på eceee summer study (Industrial efficiency 2016) i Berlin 12-14 september kanske kunde vara värt att överväga?

Källa: Fourfact.se