Energieffektiv.com

Energieffektiva produkter

Energieffektiv är ett koncept inom Ahlsell som erbjuder våra kunder produkter, seminarier, installatörsutbildningar, energisamarbeten och konceptböcker med råd för energieffektivisering av kontor, industri och bostäder. Vi riktar oss till installatörer, fastighetsägare, industri och kommunal verksamhet.

Produktmärkning

ee-logo-largeDe produkter som klarar de uppställda kraven för ”Energieffektiv” får vara märkta med denna symbol som ska symbolisera minskning av energiåtgång. Märkning av produkter gäller således för båda alternativen: EED och Ahlsells verifieringssystem.

I syfte att konkretisera och tydliggöra energieffektiva artiklar för branschen har Ahlsell sedan 2010 produktmärkningen ”Energieffektiv”.

Vi väljer att endast produktmärka de bästa produkterna som ger bäst effekt på energianvändningen inom respektive produktgrupp

Vi följer utvecklingen inom EU och EED(energieffektiviseringsdirektivet) så att vår produktmärkning överensstämmer med framtagna beslut. Vi väljer att endast produktmärka de bästa produkterna som ger bäst effekt på energianvändningen inom respektive produktgrupp där EU har bestämt standarder för klassificering.

I de produktgrupper där EU inte har tagit fram en standard eller klassificering väljer vi ut produkter som får bära vår märkning genom vårt framtagna verifieringssystem:

  • Det första steget handlar om att identifiera vilka produkter och system som har minst 20% lägre energiförbrukning ställt mot en referensprodukt, referenssystem eller ett referensbeteende. Alternativt har produkten en payoff tid på högst 5 år tillföljd av lägre energiförbrukning.
  • Det andra steget handlar om verifieringen av att produkten eller systemet har en verklig positiv inverkan på energiförbrukningen ställt mot den metod som valts.
  • Det tredje steget handlar om att det ska finnas en lönsamhet för fastighetsägaren och industrin att göra ett energieffektivare val.

Identifierbara

Vår filosofi handlar om att de artiklar som är energieffektiva ska vara enkla att hitta och tydligt uppmärkta.

Oavsett om du söker i Ahlsells Internetbutik eller väljer produkter i vårt butikssortiment ska det vara lätt att hitta ett energieffektivt alternativt. Energieffektiva ska helt enkelt vara sökbara och tydligt uppmärkta.

  • I Ahlsells butiker är hyllfacken för energieffektiva artiklar märkta med symbolen; Energieffektiv.
  • I Internetbutiken är energieffektiva artiklar uppmärkta med symbolen energieffektiv och synliggörs redan vid sökresultatlistorna. Internetbutiken är alltid uppdaterad med de senaste produkterna.

Verifierbara

Att enbart hävda att en produkt är energieffektiv är inte konkret nog enligt vårt koncept; det handlar om att kunna verifiera att produkten verkligen är energieffektiv.

Ahlsell har tagit fram en mall för verifierbarhet i vilket leverantörer till Ahlsell ”Verifierar” sina produkter eller system mot en referensprodukt, ett system eller ett beteende alternativt att produkten har en pay-off tid på högst 5 år. Regelverket för referensprodukten/systemet är att:

  • Uppfyller EU:s framtagna klassificeringar för den enskilda produktgruppen (ex. ljuskällor beskrivs med hjälp av ekodesign och klassningen A++ – F där A++ är den mest energieffektiva klassen).
  • Alternativt verifieras produkten enligt vårt verifieringssystem.
  • Produkten/systemet måste saluföras idag och den får inte vara utgående.
  • Pay-off tiden ska innehålla installationskostnad samt sedvanlig slutkundspris.

Verifieringsdokumenten återfinns:

Lönsamma

För de produkter som märks med hjälp av Ahlsells verifieringssystem så gäller att energiförbrukningen minskas med minst 20%. Då blir besparingen för fastighetsägaren och industrin ett faktum. Om vi dessutom lägger till att investeringen ofta kan avskrivas på 5 år kan vi därmed presentera en kalkyl som får en positiv effekt på resultatet redan år 1. Denna kalkyl beräknas på Energibesparingen kontra avskrivningskostnad + ränta.

För de produkter som märks med hjälp av EED hänvisar vi till de aktuella direktiven och klassificeringarna.

Fler nyheter

Energieffektiva nyheter

Aktiviteter med EEF i höst

Under hösten anordnas en hel del aktiviteter för både beställare och leverantörer av energitjänster. Nätverksdag för energibolag med energitjänster EEF […]

Energieffektiv.com 2018-06-18

PartnersVåra partners med energieffektiva produkter