Energieffektiv.com

Problem för Dome Energy i Texas

Leave a Comment

Olje- och gasbolaget Dome Energys Orange-fält i amerikanska Texas har stött på en betydande större mängd av tryckluftsfyllda gaskolväten än
väntat vilket resulterade i ett sådant högt tryck att låset brast och gas sprutade ut. Bolaget vidtog genast åtgärder och stoppade läckan.

Källa: Energinyheter.se

Stockholm i genomskärning

Leave a Comment

Efter renovering av miljonprogramsområdena i Järva räknar Stockholms stad med en halvering av energianvändningen. Nu visar staden ett foto i genomskärning där man kan se tekniken som gör energibesparingen möjlig. En liknande fotoanimering finns också över Stockholm Waterfront building.

Källa: Energinyheter.se

Tyskland godkänner ny energilag

Leave a Comment

Tysklands nya lag om förnybar energi har godkänts samtidigt med en lag som tillåter varje kommun att självständigt bestämma avståndet för ett vindkraftverks placering i förhållande till boende.

Källa: Energinyheter.se

Alfa Laval tar offshore-order

Leave a Comment

Alfa Laval har tagit en order för leverans av kompakta värmeväxlare till en offshore plattform i Storbritannien. Ordern har ett värde av cirka 50 miljoner kronor och leverans beräknas ske under 2014.

Källa: Energinyheter.se

Svensk Vindenergis vd slutar

Leave a Comment

Regeringen har utsett Svensk Vindenergis vd Annika Helker Lundström, till nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Uppdraget är på heltid med start den 1 januari 2015. Den nationella miljömålssamordnarens uppgift blir att stärka samverkan med näringslivet i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Källa: Energinyheter.se

ABB säljer Meyer Steel Structures

Leave a Comment

ABB har träffat ett avtal om att avyttra Meyer Steel Structures-verksamheten inom Thomas & Betts för 600 miljoner dollar till Trinity Industries Inc , ett industriföretag med huvudkontor i Dallas, Texas. Affären förväntas vara genomförd under tredje kvartalet 2014, efter myndighetsgodkännande.

Källa: Energinyheter.se

Svenska kraftnäts kraftbalansrapport ute

Leave a Comment

Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med vinterns högsta elförbrukning.

Källa: Energinyheter.se

Programmet till Vind 2014 är klart

Leave a Comment

Årets tema är Förnybar el – framtidens exportvara? Sverige kommer ha ett överskott av el under de närmaste åren. Samtidigt har Sverige mycket goda förutsättningar att producera vindkraft kostnadseffektivt och vi skulle i ännu högre grad kunna bidra till Europas omställning mot koldioxidfri el.

Källa: Energinyheter.se

Handlingsplan för energieffektiv renovering

Leave a Comment

Stockholm stad ska tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet ta fram en handlingsplan för hur staden kan arbeta med energieffektiv renovering. I fokus står miljonprogrammets byggnader och flerbostadshus byggda perioden 1946-1965.

Källa: Energinyheter.se