Energieffektiv.com

Döden befriar inte från ansvar!

Leave a Comment

Keynes uttryck att “in the long run we are all dead” har diskuterats och av vissa ansetts betyda att vi inte behöver bekymra oss om framtiden eftersom vi kommer att vara döda och av andra sagts betyda något helt annat. Vad han egentligen menade lämnar vi åt historikerna. Det kan vara så som vissa påpekar att yttrandet inte hade att göra med ekonomi utan med att han vara gay och ateist!

Skulle vi emellertid vilja ha lite vägledning om hur vi skall se på framtiden och vad det betyder för ekonomiska kalkyler så skall vi söka på annat håll. Ett bra ställe är Nicholas Georgescu-Roegen som har sagt:

Any individual must certainly discount the future for the indisputable reason that, being mortal, he stands a chance of dying any day. But a nation, let alone the whole of mankind, cannot behave on the idea that it might die tomorrow. They behave as if they are immortal and, hence, value future welfare situations without discounting

Nicholas Stern har ju fått en del kritik för att hans kalkyler använder låga räntesatser det vill säga tillmäter framtiden ett betydande värde. Citatet ovan visar emellertid att det sättet att tänka är logiskt i synnerhet när det gäller kalkyler om framtiden och miljön. Det verkar inte som om dessa frågor diskuterats mycket i ekonomkretsar och särsklit inte hos dem som har ansvar (och uttalar sig) i miljöfrågor.

Vi må som individer vara borta men vi har fortfarande ansvar för det vi har gjort!

Källa: Fourfact.se

Strängnäs tänker och bygger långsiktigt

Leave a Comment

I Strängnäs kommun byggs just nu den nya stadsdelen Norra Finninge. Trots att den nya stadsdelen ligger lite avsides, ska den bli en naturlig del av staden. I länken mellan det nya och det gamla prioriteras gång- och cykeltrafiken samt kollektiva färdmedel. I processen har både politiker och medborgare varit delaktiga.

Källa: Energimyndigheten.se

Utlysning: Bränsleprogrammen

Leave a Comment

Energimyndigheten utlyser totalt 71,5 miljoner kronor inom Bränsleprogrammen tillförsel, omvandling och hållbarhet. I denna utlysning välkomnas projektförslag som syftar till att nå de mål och utveckla de områden där forskningsbehov kvarstår. Sista ansökningsdag är 2015-11-16 kl 08.00.

Källa: Energimyndigheten.se

Effektiva transporter ger energivinster

Leave a Comment

Många kommuner arbetar med att minska sin påverkan på miljön och inom transportområdet finns det stora energivinster att göra. Genom utbildning och nytänkande kan transportintensiva verksamheter spara både tid och pengar – samtidigt som de gör en insats för miljön. Smartare resor inom hemtjänsten, samordning av varutransporter och förändrade resvanor för kommunanställda är alla exempel på lyckade insatser inom transportområdet.

Källa: Energimyndigheten.se

EEF testade matchmaking på Elmia Fastighet

Leave a Comment

I samarbete med EEF arrangerade Elmia Fastighet matchmaking inom energieffektivisering på mässan i Jönköping 22-24 september. Fastighetsägare gavs möjlighet att under ett kort möte kostnadsfritt träffa företrädare för olika teknikområden såsom ventilation och belysning.

En av leverantörerna som dejtade en fastighetsägare var ventilationsfabrikanten Fresh AB från Gemla. Slussen.biz träffade Fredrik Netz och Tomas Söreke när de precis avslutat sin ”dejt”.
– Vi har träffat Trafikverket och haft en förutsättningslös diskussion om ventilation. Vi har tidigare jobbat ihop med dem kring frågor om bullersanering, men nu var det fler frågor på tapeten. Vi tycker det var ett bra och spännande grepp som det gäller att få de besökande fastighetsägarna att utnyttja.

/Ulrik Samuelsson, slussen.biz

Inlägget EEF testade matchmaking på Elmia Fastighet dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Flexibilitet – Integration

Leave a Comment

Ofta är sådana ord bara honnörer om vikten att vara öppen och inkluderande i allmänhet, men i energisammanhang har de (och kommer att ha) mera distinkt betydelse för hur framtida energisystem skall fungera.

Flexibilitet intresserar energikommissionen och det tycks finnas ett genuint intresse för hur man skulle kunna utnyttja det faktum att många kunder har möjlighet att anpassa sin elanvändning vid behov. Antingen genom att de får en prissignal när systemet blir ansträngt (till exempel kalla vinterdagar) eller att man gjort en överenskommelse på förhand om att energileverantören under en kortare tid kopplar bort belastningen. Båda kallas “Demand Response” och är främst riktade åt företag som kan planera om sin produktion. Men det visar sig att även elvärmebelastningen kan vara aktuell och erbjuda goda möjligheter.

Ämnet behandlades nyligen i ett webinarium av IEA DSM och som är inspelat och kan ses med tillhörande dokumentation på nätet.

Integration det vill säga system där man utnyttjar mera förnybar energi i systemet och dessutom drar nytta av flexibiliteten kommer att behandlas i ett nytt webinarium den 14 oktober “Integrating renewables and enabling flexibility of households and buildings”.

This webinar will present the potentials of different DR technologies and different national and international approaches and discusses how flexibility of demand is making its way into markets and network operation. IEA-DSM Task 17 addresses the current role and potential of flexibility in electricity demand and supply of systems of energy consuming/producing processes in buildings (residential and commercial) equipped with DER (Electric Vehicles, PV, storage, heat pumps, …) and their impacts on the grid and markets.

Dessa system kommer som ett brev på posten till följd av teknikutvecklingen vare sig vi vill eller ej. Det innebär att vi får fler valmöjligheter och ett system med tusentals inmatningspunkter och variationsmöjligheter istället för ett med några få kraftverk som gör oss sårbara.

För att likna med internet så får vi stora möjligheter där nyheter och synpunkter kommer från flera håll istället för enbart från några enstaka media eller proffs.

Källa: Fourfact.se

Kraftspråk

Leave a Comment

För en tid sedan kunde man konstatera att näringslivet har “förväntningar” på energikommissionen. Möjligen antydde språkbruket att man kanske var lite stilistisk trubbig och att uttrycket kommit till i hastigt mod. Men det var tydligen fel. Språkbruket har blivit tydligare och rakare. I vart fall från den gren av näringslivet som kallas SKGS. De skriver i ett nyhetsbrev:
SKGS ställer krav på Energikommissionen
Om framtidens elsystem inte erbjuder leveranssäker el till konkurrenskraftiga priser får det stora ekonomiska konsekvenser för Sverige.

Det är ord och inga visor!

Vi får oss också till livs vad SKGS tycker om energimyndighetens rapport om havsbaserad vindkraft: “SKGS sågar rapport om havsbaserad vindkraft ……(Dessutom) stör rapporten Energikommissionens arbete. SKGS vill i stället föreslå mer kostnadseffektiva förslag som skulle säkra effektbalansen och se till så att Energikommissionen får möjlighet att arbeta ostört.”

En rörande omsorg om Kommissionens arbetsro får man säga! “Ostört” – om de bara gör som vi kräver!!

 

Källa: Fourfact.se