Energieffektiv.com

Effektivisering är som en bal på slottet!

Leave a Comment

Vad är väl en bal på slottet? Den kan vara trist och tråkig och – alldeles underbar!

Brian Motherway från Irland och som just börjat på IEA skriver i en kolumn för eceee att effektvisering borde vara mera tråkigt. Så att bankerna kan hantera det:
Bankers like boring – a simple, safe prospect to lend money to. This means clarity and certainty, not messy calculations of rebound effects or degree days. Energy efficiency needs to be able to deliver solidly on what it promises.

Och att det naturligtvis skall vara mera upphetsande så att politiker och kunder kan gilla de förslag de får.

Det är en lysande sammanfattning och som klippt ur Askungen när hon sitter och längtar till balen på slottet.

För att sedan få fram budskapet i sin dubbelhet kan man titta på tio förslag om Nudging som Cass Sunstein samlat. Där låter han “Default Rules” (Grönt som riktmärke) ta en framträdande plats och det går att göra på ett sätt som både attraherar kunder och banker!

Så snygga upp dig Askungen nu sticker vi iväg på den tråkigt underbara balen!

 

 

Källa: Fourfact.se

Att effektivisera är viktigt i samband med renoveringar

Leave a Comment

– EEF anser att ett energieffektiviseringsstöd i sig, oavsett storlek, ökar viljan att effektivisera. Det är viktigt att samhället visar att detta är en viktig fråga för framtiden. Vi är av uppfattningen att mer stöd, inte bara i form av pengar, behövs för att inte missa det tillfälle att energieffektivisera som finns nu när renoveringsfönstret är öppet. Samordning med andra styrmedel och ett smart angreppssätt kan också ge stor effekt.

Synpunkterna från EEF (pdf) fördes fram av Lotta Bångens, vd i EEF, när Näringsdepartementet den 26 maj inbjöd till en hearing om  stöd för renovering och energieffektivisering i socioekonomiskt svaga bostadsområden.  Stödet är tänkt att gå till fastighetsägare och hyresgäster för åtgärder som höjer byggnadens energiprestanda och renovering.

Stödet bör sättas i ett sammanhang med övriga styrmedeloch aktiviteter inom området, t ex Energimyndighetens arbete inom Bebo, Upphandlingsmyndighetens kriterier och det förslag på ett ”Renoveringscentrum” som finns. Ett Renoveringscentrum bör skyndsamt installeras för att bistå de som söker stöd och ska genomföra åtgärder, anser EEF.

Det är även viktigt att stödet kopplar till BBR.Där finns idag så kallade ”ändringsregler” som kräver energieffektivisering vid ändringar. Vi bedömer lagen som svårtolkad – när ska den tillämpas, vad gäller vid tillämpning? En annan viktig aspekt i sammanhanget är att lagen inte följs idag och att det i princip inte finns någon tillsyn. Stöd kan ju inte utgå för att uppfylla lagen och därför är det viktigt att lagen preciseras.

Syftet med stödet kan, förutom att bidra till energieffektivisering i Sverige, vara att driva fram bättre teknik och/eller lägre priser för viss teknik eller vissa system. Detta tillfälle bör inte missas. Ett Renoveringscentrum skulle kunna samla planerade åtgärder för att hitta möjligheter till nya upphandlingar. Det är extra viktigt för de åtgärder som idag har sämre lönsamhet (FTX-ventilation, isolering av fasad), skriver EEF vidare.

 

Inlägget Att effektivisera är viktigt i samband med renoveringar dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Stora stålar och små slantar behövs båda

Leave a Comment

Det är svårt att se det som inte syns. Särskilt tydligt (oops!) blir det för energieffektivisering när den skall ställas mot utbyggnad för ny energitillförsel. Effektivisering sparar pengar och döljer sig inomhus när nya tillförselanläggningar genererar intäkter och står synliga i landskapet. Något som IEA noterade förtjänstfullt i sin WEIO 2014.

Energy efficiency currently lacks the attractiveness of investment in clean energy supply, such as renewables, reflecting different policy frameworks and a set of specific barriers, including small transaction sizes and verification and measurement issues. In contrast to traditional energy-supply investment, energy efficiency investments offer expectations of future cost savings rather than an asset generating a specific cash flow.

En observation som ytterligare understryks i en artikel om hur jättarna Deutsche Bank och Societe General startar upp finansiering för effektvisering och där en (i den nyvakna?) branschen uttalar sig.
Energy efficiency has had difficulty getting finance from banks because they’re used to financing something they can see

Men även om det är bra att de tunga aktörerna släpper till stora pengar så behövs det något för de mera vardagliga situationerna och i New York har man lanserat “Pay as you save” för att finansiera mindre renoveringar. Britterna har varit och nosat på samma ide i sin Green Deal men sedan krånglade de till det i onödan. Vem blir först i Sverige att göra det rätt?

Källa: Fourfact.se

Beslut om ”en mer miljövänlig effektreserv”

Leave a Comment

Regeringen har beslutat om en ny förordning om effektreserv. I den nya förordningen finns bestämmelser om att Svenska kraftnät ska verka för att effektreserven ska ha en bättre miljöprofil än i dag.

− Effektreserven har tidigare bestått av produktionskällor som använder kol och olja. Därför är det angeläget att ställa miljökrav på de anläggningar som ska ingå i effektreserven framöver, säger energiminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Riksdagen har antagit regeringens förslag att förlänga giltighetstiden för lagen (2003:436) om effektreserv till och med den 15 mars 2025. Det är för att säkerställa att det finns el under årets alla dagar, även efter att de aviserade stängningarna av reaktorerna i Ringhals och Oskarshamn, som reserven förlängs.

Inlägget Beslut om ”en mer miljövänlig effektreserv” dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

”Effektivisering – en stor och billig energikälla att frigöra”

Leave a Comment

–Sätt 2030 som året då Sverige senast ska ha ett 100 procent förnybart elsystem. Med rätt riktlinjer och styrmedel kan näringslivet gynnas av en snabb energimodernisering, skriver företagsledare och företrädare för miljöorganisationer på SVT Opinion.

Vidare skriver man:

”Inom kort väntas Energikommissionen komma överens om en ny svensk energipolitik. Det betyder att riksdagspartierna i detta nu drar upp linjerna för den svenska energimarknaden de kommande 10–15 åren.

Den avgörande frågan i förhandlingarna är inte om vi ska ha ett förnybart energisystem. Frågorna är när och hur detta ska gå till.

Med hjälp av förbättrade byggnader, värmesystem och reglertekniker kan vi spara stora mängder energi. Effektivisering är en stor outnyttjad energikälla som är billig att frigöra.

Investeringar i beprövad teknik inom energieffektivisering och förnybar energi är långsiktigt säkra och förknippade med låg risk på ett sätt som inte kan matchas av kärnkraft eller fossil elproduktion.

Inlägget ”Effektivisering – en stor och billig energikälla att frigöra” dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Nya mål behövs för förnybart för framtiden

Leave a Comment

Energikommissionen måste snarast ge besked om ett nytt mål för tiden efter 2020, som innebär att utbyggnaden av förnybar el kan fortsätta i samma takt som under de senaste åren, skriver Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% Förnybart i ett debattinlägg i Aktuell Hållbarhet 17 maj 2016.

Samtidigt måste Sverige öka satsningarna på energieffektivisering, inte minst för att få ner de största förbrukningstopparna under vintern. Även här behövs ett nytt svenskt mål och långsiktiga spelregler. Med den svenska vattenkraften, utökade utlandsförbindelser och ny smart teknik som hjälper till balansera en mer väderberoende elproduktion, kan Sverige bygga världens första helt förnybara elsystem.

Inlägget Nya mål behövs för förnybart för framtiden dök först upp på EEF.

Källa: Eef.se

Att shoppa effektivisering

Leave a Comment

Att köpa energieffektivisering över disk är inte lätt. Därför pågår nu inom ramen för ICP (Investor Confidence Project) ett arbete att försöka skapa protokoll som gör förslag, beräkningar och anbud lättare att jämföra. ICP har just släppt sitt första försök till ENERGY PERFORMANCE PROTOCOL – PROJECT DEVELOPMENT SPECIFICATION (PDS).

I en presentation säger man:
The Investor Confidence Project Europe is pleased to announce the release of the ICP Europe Project Development Specification (PDS). The PDS identifies and presents a clear set of guidelines and engineering best practices, from baselining through measurement and verification, that can be applied to create standardised and verified Investor Ready Energy Efficiency™ building renovation projects.

Det verkar lovande! För den som är intresserad av att veta mer så ordnar de en workshop i Barcelona den 16-17 Juni.

 

Källa: Fourfact.se