Energieffektiv.com

Statlig utredning om trygg dricksvattenförsörjning

Leave a Comment

Utredningen ska identifiera de utmaningar som finns för dricksvattenförsörjningen och kommer att, tillsammans med andra pågående statliga utredningar, påverka va-verkens förutsättningar att producera dricksvatten. Utredningen ska hantera frågeställningar kring klimatanpassning, skydd av vattentäkter, förnyelsetakt för ledningsnät, material i kontakt med dricksvatten mm. Läs mer

Källa: Svenskt Vatten

Solvärme ökade 14 %

Leave a Comment

Den senaste versionen av IEAs statistikrapport som tagits fram av Franz Mauthner and Werner Weiss publicerades i juni. Solar Heat Worldwide: Markets and Contribution to the Energy Supply 2011 omfattar solvärme och solkyla i 56 länder med drygt 60 % av världens befolkning. De system som installeras i dessa länder svarar för mer än 95 % av världsmarknaden för solfångare. Läs mer

Källa: Svensk Solenergi

Naturvårdsverkets Regeringsuppdrag fosfor får hård kritik av Tekniska Verken i Linköping

Leave a Comment

Stuprörstänkande och bristande konsekvensanalyser gör det ena miljömålet till det andras fiende. Om Naturvårdsverkets nya förslag till gränsvärde för metaller i rötslam, matavfall, stallgödsel, kompostmaterial med mera genomförs slås benen undan för dagens biogasproduktion och kretsloppstänkandet raseras. Förslaget motverkar dessutom syftet med regeringsuppdraget, att återföra fosfor till åker- och skogsmark, då branschens tolkning blir att förbränning är det enda alternativet. När föreslagna gränsvärden är hårdare för det som får läggas på åkern än för de livsmedel vi får äta har vi brutit möjligheten till ett kretsloppssamhälle där ökad återvinning av matavfall är ett viktigt mål. Läs mer

Källa: Svenskt Vatten